Nová protihluková stěna podél D2 potřebuje součinnost majitelů sklepů

12. 10. 2018 · 1 minuta čtení
Téma Z města
V souvislosti se stavbou nové protihlukové stěny v Hustopečích podél dálnice D2 je potřebná součinnost majitelů sklepů z ulic Kurdějovská, Na Hradbách, Nerudova a Herbenova. K té vyzývají zástupci z Ředitelství silnic a dálnic ČR a důležitá je pro účely stavebně – technického pasportu podzemích vinařských sklepů a geodetického zaměření podzemních vinařských sklepů v prostoru stavby.
Tyto prohlídky a zaměření budou provedeny v zájmu vlastníků sklepů za účelem vypořádání případných škod vzniklých při realizaci výstavby nové protihlukové stěny. Ta má být vysoká čtyři metry a minimálně o sto metrů delší než stávající, která již dosluhuje.
Geofyzikální průzkum ukázal, že pod dálnicí vede celkem 61 dutin, a proto odborníci z Ředitelství silnic a dálnic provedou příslušná opatření. Podrobné informace o termínech prohlídek a měření dostanou všichni majitelé sklepů do svých schránek.  
-hrad-

 

odebírejte přes RSS