Nová sekačka i opravy společenského domu, radní jednali

7. 5. 2024 · 1 minuta čtení · 1 fotografie
Téma Z města

Na své 43. schůzi dne 7. května radní města projednávali nákup nové techniky pro Městské služby, výsadbu ostrůvků, opravu společenského domu či smlouvu s Ratolestí Brno.

Městské služby získají novou sekačku

Radní schválili nákup nového multifunkčního traktoru za 777 116 Kč bez DPH. „Trávy a zelených ploch ve městě přibývá a na stávající techniku již není spolehnutí, proto jsme se rozhodli pro nákup nové sekačky,“ říká místostarosta Bořivoj Švásta. Nákup bude financován z rozpočtu Městských služeb.

Pokračuje výsadba ostrůvku ve městě

V Hustopečích se zazelenají dva další ostrůvky. „Schválili jsme realizaci osazení ostrůvků u kruhového objezdu u Penny Marketu a hotelu Amande. Nákladově se vejdeme do 200 tisíc,“ vysvětluje starostka Hana Potměšilová. Výsadba bude provedena na podzim tohoto roku. „Projekty na veškeré ostrůvky po městě jsou zpracovány, ale vzhledem k finanční náročnosti se k realizaci přistupuje postupně,“ dodává místostarosta.   

Náklady na opravy fasády a střechy společenského domu půjdou z městské kasy

Radní schválili výběr nejvhodnější nabídky na opravu fasády, střechy a oken u společenského domu. „Hovoříme o vnitřním traktu společenského domu. Cílem je, aby byl pohled z nového amfiteátru hezký a estetický,“ říká starostka Potměšilová. Náklady ve výši 3,4 milionu vč. DPH budou financovány z městské pokladny. „K tomuto rozhodnutí jsme dospěli poté, co nám nebyla schválena dotace na projekt v rámci přeshraniční spolupráce,“ dodává starostka. Práce budou hotové do konce července tohoto roku.

Ratolest Brno se vrací do Hustopečí

V průběhu června se uvolní prostory Sociálně-terapeutického centra Radost v CVČ Pavučina, které se stěhuje do nové budovy. „Jsme velmi rádi, že volné místo využije poradenská sociální služba Ratolest Brno, která dříve sídlila na místní poliklinice,“ říká Švásta. Uzavření smlouvy o nájmu schválili radní.

-otah-

odebírejte přes RSS