Nové občanky a postupy v jejich vyřizování

5. 8. 2021 · 2 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Automatické zneplatnění občanského průkazu po změně v údajích, biometrické čipy, zrušení vydávání potvrzení. To jsou jen některé z velkých změn, které s sebou přinesl nový zákon o Občanských průkazech platný od 2. srpna. 


Ve čtvrtek 29. a v pátek 30. července bylo po celé republice pozastaveno vyřizování občanských průkazů a cestovních dokladů. Důvodem byl přechod na nový systém, který bude vydávat doklady tak, jak to požaduje nový zákon v rámci bezpečnostních opatření Evropské unie. 

„Měli jsme z toho přechodu trochu obavy, protože to bylo všechno v docela rychlém tempu, ale už v pondělí jsme s tím začali pracovat a všechno funguje, jak má,“ usmívá se vedoucí Odboru správních činností Městského úřadu Hustopeče Miroslav Svoboda.

Největší změnou je, že se občanské průkazy budou vydávat s biometrickými údaji, což je fotografie a otisk dvou prstů. Biometrické údaje nezůstanou uloženy v žádném vládním systému, ale pouze se přenesou do čipu. Nehrozí tak případné zneužití průkazu. U dětí do 12 let se pořizuje pouze fotografie. Na první pohled nebude čip viditelný, bude zataven v plastu.

Zajímavostí je, že se v novém typu občanského průkazu neuvádí tituly. Rodinný stav pak pouze na vyžádání. Do budoucna se počítá i s vynecháním rodného čísla. 

Co však držitelé průkazů pocítí mnohem citelněji je automatické zneplatnění po jakékoliv změně v na něm uvedených údajích. Hlavně tedy v případě změny trvalého bydliště či jména. Uvedete-li na občanku rodinný stav, tak i po jeho změně je třeba doklad vyměnit. „Doteď platilo, že občanka byla platná, dokud jste nezažádali o novou. Teď je to tak, že občanka se sama zneplatní po 45 dnech od změny v údajích,“ vysvětluje Svoboda.

Ztrátu i odcizení nově není možné hlásit na matričních úřadech, ale buď na policii nebo na úřadech s rozšířenou působností, kde doklad zneplatní. Je však nutné si ihned vyřídit doklad nový. Stejně jako při každé změně v údajích. „Dosud se k dokladům vydávala i potvrzení, například na matrice, když došlo k nějakým změnám v údajích,“ vysvětluje Svoboda.

Čekací lhůty na doklady se nezměnily, došlo však k navýšení některých správních poplatků. Nařízení Evropské unie počítá s postupnou obměnou dokladů. Dosud platné občanky tak budou platit do skončení jejich platnosti, nejdéle do 3. srpna 2031. -nov-

odebírejte přes RSS