Nový úsek cyklostezky bude hotový do prázdnin

16. 4. 2019 · 2 minuty čtení · 7 fotografí · 1 video

 Od poloviny března se v ulici Žižkova a Tábory intenzivně pracuje na nové cyklostezce. Přípravné práce na projektu začaly před pěti lety. Cílem bylo zajistit pohodlnější a zejména bezpečnější spojení s obcí Starovice pro nemotorovou dopravu. Kromě cyklistů budou moci bezbariérovou stezku využívat i pěší, vozíčkáři nebo in-line bruslaři.


Starovická polovina byla dokončena loni na podzim. „Starovice na tom byly líp, protože většinu části té své cyklostezky vedli po polích, u nás je to komplikovanější, protože trasa vede kompletně v intravilánu města,“ osvětlil místostarosta města Bořivoj Švásta. V Hustopečích se v současné době pracuje na ulici Žižkova a Tábory, od hranice katastru obce po jídelnu ZŠ Komenského. V úseku od Starovic po ulici Mírovou a v parku na ulici Tábory bude stezka společná pro cyklisty i chodce, široká dva a půl metru a bude mít asfaltobetonový povrch. Na ulici Žižkova a v úseku od parku na ulici Tábory ke škole Komenského bude vedle dvoumetrové asfaltové cyklostezky metr a půl široký chodník se zámkovou dlažbou 20 x 10 centimetrů. V místech křížení vjezdů do nemovitostí bude mít bezpečnostní barevný povrch a varovné slepecké pásy.

Náklady na cyklostezku budou asi deset milionů korun, více než 6 miliónů uhradí Statní fond dopravní infrastruktury. „ Po dohodě s firmou byly práce zahájeny až letos na jaře, aby přes zimu zůstaly Hustopeče míň rozkopané,“ uvedl investiční technik města Radek Krušina.

Práce by měly být hotové do června 2019. Vybudování cyklostezky je koordinačně velice náročné. Komplikací jsou vjezdy do nemovitostí, přejezdy křižovatek nebo parkovací místa. Je také třeba pokácet stromy, přeložit sloupy nadzemního vedení nebo přesunout stávající dopravní značení. „Nákladná a složitá je zejména překládka telekomunikačních kabelů. Firma M silnice udělala práce na Žižkové ulici, které bylo potřeba udělat před zřízením podkladních vrstev chodníku cyklostezky, potom firma Cetin udělá překládku kabelů, jakmile bude mít zprovozněnou překládku, můžeme pokračovat potom dál s cyklostezkou,“ přiblížil průběh prací Krušina.

Už nyní se počítá s dovedením cyklostezky až do centra města. „Město požádalo o dotaci na další etapu, od dvora u školy Komenského, přes park kolem učiliště mezi paneláky směrem k semaforu, dál potom k nádražím, k základní škole Nádražní a zpátky kolem Brněnské. Pokud bude podpora schválena, koncem letošního nebo začátkem příštího roku by se pokračovalo v realizaci,“ prozradil další plány Krušina.

-kam-

 

odebírejte přes RSS