Občané Hustopečí uspořili na energiích

20. 2. 2017 · 1 minuta čtení · 2 fotografie
Téma Z města

V listopadu 2016 se v našem městě konalo třetí kolo energetické soutěže. Zapojení občané díky této soutěži ušetřili celkem 179 312 Kč.

Energetická soutěž byla pořádána v rámci projektu Obec Občanům a jejím cílem bylo snížit občanům Hustopečí výdaje za elektřinu a plyn. Do projektu se z našeho města zapojilo celkem 82 odběrných míst, z toho 45 domácností a 3 firmy. Zapojení občané dosáhli značné úspory. Celková úspora zapojených domácností za dobu zasmluvnění (2 roky) činí 616 476 Kč. Průměrně tedy připadá na jedno odběrné místo za dobu trvání smlouvy úspora 7 518 Kč. Celkově se podařilo stlačit ceny energií zapojených domácností o několik desítek % níže oproti původnímu stavu. Z poptávaných dodavatelů energií, kteří se energetické soutěže zúčastnili, nabídli nejlepší cenu v každém kole dva dodavatelé. Tito dodavatelé se tak stali vítězi energetické soutěže a budou zapojeným domácnostem dodávat elektřinu a plyn po dobu příštích dvou let. Konečné ceny za MWh energií jsou uvedeny v tabulce. Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh bez DPH a poplatek v Kč/měsíc bez DPH (viz tabulka).
Naprostá většina zapojených domácností spadá do sazby elektřiny D01d a D02d (viz tabulka). Sazba za MWh zemního plynu je jednotná pro všechny domácnosti, liší se však velikost měsíčního poplatku.

Projekt Obec Občanům pomohl ušetřit náklady na energie již více než 370 obcím a 53 000 domácnostem po celé České republice.
Další občané se mohou zapojit v příštím kole, které připravujeme, nebo mohou vyplnit elektronickou přihlášku na www.hustopece.obecobcanum.cz a začít tak šetřit za plyn a elektřinu.
Veškeré informace o projektu Obec Občanům najdete na www.obecobcanum.cz. Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte hlavního koordinátora projektu p. Rychlíka na telefon 606 051 245.

Roman Rychlík, oblastní manažer

Konečné ceny za MWh energií jsou uvedeny v tabulce. Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh bez DPH a poplatek v Kč/měsíc bez DPH.


odebírejte přes RSS