Obecně závazné vyhlášky města Hustopeče, kterými se stanoví školské obvody základních a mateřských škol zřízených městem Hustopeče

17. 2. 2017 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Zastupitelstvo města Hustopeče schválilo na svém zasedání dne 15.12.2016:  

Obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Hustopeče a

Obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče č. 4/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Hustopeče.

Obě vyhlášky nabyly účinnosti dne 01.01.2017.

Tyto obecně závazné vyhlášky rozdělily město Hustopeče na školské obvody. Pro zápisy  nových dětí do mateřských škol a 1. tříd základních škol tedy platí toto rozdělení a škola či školka musí přednostně umístit všechny děti z jí stanoveného školského obvodu, které se dostaví k zápisu. Rodiče mohou požádat o zápis dítěte do školy či školky, i pokud nepatří do jejího školského obvodu, ale škola či školka může tyto děti přijmout až poté, co jí zbude volná kapacita po umístění dětí z vyhláškou daného obvodu. 

odebírejte přes RSS