Obytná zóna versus „zóna 30“: Některé ulice dostanou konkrétní řešení

13. 3. 2018 · 2 minuty čtení · 2 fotografie
Téma Z města

V pondělí 12. března se konalo veřejné slyšení týkající se změny obytné zóny na „zónu 30“. Jedná se o výhledovou změnu, kterou navrhuje Generel dopravy. Vzhledem k tomu, že daná lokalita je velmi rozsáhlá a bydlí v ní asi třetina obyvatel města, vzbudila tato dopravní změna kladné i záporné reakce. Slyšení se zúčastnila hrstka obyvatel, přítomni byli i zastupitelé a radní. Moderace diskuze se zhostila starostka Hana Potměšilová, na otázky odpovídal také radní pro dopravu Richard Homola a Robert Novák z krizového řízení města.
Veřejné slyšení zahájil zpracovatel Generelu dopravy Adolf Jebavý, který představil nový dopravní model vytvořený na základě průzkumů a sčítání vozidel. Vysvětlil také legislativní normy obou zón a ukázal, kde a za jakých podmínek obě zóny fungují. „Obytná zóna tvoří v Hustopečích obrovskou oblast, která nesplňuje normy a legislativu pro obytné zóny. Pro danou lokalitu je vhodnějším řešením vytvoření „zóny 30“, ale i v ní mohou vzniknout menší obytné zóny nebo ulice,“ shrnul Jebavý.
Poté se otevřela diskuze, během které obyvatelé řešili parkování, připomínkovali nastavený dopravní režim v některých ulicích, upozorňovali na různá dopravní omezení a podobně. Obyvatelé byli ujištěni, že plánované změny budou zaváděny postupně, musí se budovat bezpečnostní prvky a jiné stavební práce, navíc dojde k podrobnějšímu rozboru některých ulic. „Ještě před veřejným slyšením jsme měli pracovní jednání se skupinou odborníků. Výsledkem bylo vytipování tří míst, kde by po stavebních úpravách mohla obytná zóna zůstat. Jedná se o Záhumenice, Vyhlídku a případně ulici Okružní,“ vysvětlila Potměšilová. Přítomní také byli ubezpečeni o tom, že jednotlivé konkrétní dílčí kroky budou před provedením diskutovány s obyvateli, kteří v uvedené lokalitě žijí. Na dotaz, zda hlasování rady města o „zóně 30“ ovlivnila žádost o dotaci na bezbariérové chodníky, starostka odpověděla, že rozhodnutí urychlila, ne ovlivnila.
Závěrem veřejného slyšení se přítomní shodli ta tom, že celý záměr je během na dlouhou trať, jehož cílem musí být vybudování lokality, která bude bezpečná a bude splňovat legislativní normy.

-ves-

25732

25733

odebírejte přes RSS