Ostrovy života v okolí města jsou dokončené

26. 10. 2022 · 1 minuta čtení · 5 fotografí · 1 video
Téma Z města

Již tři roky budují Hustopeče v extravilánu města Územní systémy ekologické stability (tzv. ÚSESy). V několika etapách vznikaly v okolí města ostrovy plné trav, keřů a zeleně, jejichž úkolem je rozbít pusté lány polí a pomoci lépe zadržovat vodu v půdě.


Dvě etapy byly realizovány v roce 2019. Ta poslední, tzv. ÚSES III byla dokončena letos a dohromady pokrývá tři a půl hektaru. „Jedná se o lokality ve směru na Starovice, Šakvice a nad prvním rybníkem, kde bylo vysazeno asi 700 stromů, 3 000 keřů a luční louka. Nad rybníkem dokonce přibyla i suchá zídka pro plazy a ještěrky,“ doplnil místostarosta Bořivoj Švásta.

Druhá etapa je v následné péči zhotovitelské firmy a péče o první etapu již připadla městských službám, které vysazené lokality pravidelně kontrolují, zavlažují i ořezávají. Do deseti let zmizí ochranné oplocení a zelené pásy začnou plnit svou úlohu – poskytovat ochranu zvěři a bránit erozi půdy. 

„Projekční cena byla osm milionů, ale nakonec jsme vysoutěžili za 4 miliony, z čehož nám velkou část pokryla dotace z Operačního programu životního prostředí,“ vyčíslil náklady Švásta.

Ostrovy života, jak se těmto systémům říká, jsou již dokončeny a město se proto poohlíží po dalších možnostech rozšiřování zeleně nejen v okolí města, ale i přímo v centru. „Momentálně pracujeme na prakových úpravách na ulici Generála Peřiny. Vznikla nám také nová komunikace Žižkova - Brněnská, kde chceme vysadit dlouhou alej stromů. A budeme hledat další lokality, i když územní plán nám moc možností nedává. Hledat ale budeme,“ říká odhodlaně místostarosta. -nov-

odebírejte přes RSS