Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 18. , 20.a 24. září

6. 9. 2019 · 2 minuty čtení · 7 fotografí

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude nutné přerušit dodávku elektrické energie:

 

Dne 18. 09. a 20. 09. v době od 09:00 do 11:30 hodin.
Vypnutá oblast:
Trafostanice Hustopeče FARMA (500321)
Celá ulice Herbenova farma (včetně parcelního čísla 3194/1)

Dne 18.09.2019 a 20.09.2019 od 07:00 do 15:00
Vypnutá oblast:
Brněnská mimo průmyslové a obchodní objekty za kruh. objezdem, Nemocnici Lidl a č.p. 390, 447, 801 a 85 - Tyršova - Žižkova č.p. 639, 640, 641, 642

Dne 18.09.2019 od 08:00 do 12:00
a 20.09.2019 od 08:00 do 13:00
Vypnutá oblast:
Bratislavská od ul. Herbenova po č.p. 1271 pr. strana - Vinařská VaK

Dne 18.09.2019 a 20.09.2019 od 08:00 do 13:00
Vypnutá oblast: 
Na Hradbách od č.e. 66 a č.p. 67 po Smetanovu - Palackého od Bratislavské po č.p 372 a Herbenovu - Herbenova č.p. 408, 471, 440, 1277, č.e. 110 a 111 - Bratislavská od nádraží a č.p. 1279, po č.p. 865, č.e. 511, č.p. 144 a K/1231 - Nádraží č.p. 569 - Smetanova č.p. 92 - Nádražní od ul. Pitrnerova po školu č.p. 175 mimo č.p. 252, 194, 1272 a 185, k/1249/1

Dne 24.09.2019 od 07:00 do 18:00
Vypnutá oblast:
Údolní, - Družstevní, - L. Svobody, - U Větrolamu od Údolní po č.p. 1161/15 a 1129/20, Pionýrská, - Tábory od Údolní po č.p. 779/57

 

Společnost E.ON Distribuce, a.s., jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení §25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele elektrické energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávky elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/ .
Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.odebírejte přes RSS