Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 6. prosince

22. 11. 2017 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 6. 12. od 8.00 do 16.00 v obci Hustopeče

Vypnutá oblast:
- Havlíčkova od dálnice po č. p. 1413 a č. e. 665, mimo krematoria 

Seznam zařízení postižených vypnutím
- Distribuční trafostanice 500324 Hustopeče Gemi II.
- Distribuční trafostanice 500324 Hustopeče: Havlíčkova
- Distribuční trafostanice 500324 Hustopeče Gemi I.
- Distribuční trafostanice 500324 Hustopeče Agrostav

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení §25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Zákaznickou linku 840 111 333 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávky elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení.E.ON Distribuce, a.s.

odebírejte přes RSS