Participativní rozpočet 2023 čítá osm návrhů

25. 4. 2023 · 1 minuta čtení · 1 video
Téma Z města
Dětská hřiště, ozelenění, meteostanice, sportovní areál, venkovní učebna nebo třeba renovace autobusové zastávky. Občané Hustopečí odevzdali návrhy do participativního rozpočtu 2023. 


Město v letošním roce vyčlenilo na realizaci projektů 700 000 korun a všechny návrhy, které prošly ověřením realizovatelnosti, byly podrobněji představeny veřejnosti na sousedském setkání v pondělí 24. dubna. „Do projektu se zapojilo celkem 11 návrhů, nicméně tři z nich jsme po důsledném prozkoumání proveditelnosti museli vyřadit, a to buď z důvodu překročení rozpočtu nebo třeba proto, že město má s danou lokalitou jiný dlouhodobý záměr. Na sousedské setkání dorazili osobně nebo skrze online připojení někteří zadavatelé i občané a kromě prezentace návrhů a zodpovězení dotazů jsme i my sami položili některé otázky, které se budou týkat dalších ročníků participativního rozpočtu,“ shrnul radní pro investice a koordinátor participativního rozpočtu Vojtěch Frank.

Se všemi návrhy se obyvatelé města mohou zevrubně seznámit na webu www.tvorimehustopece.cz. Hlasování o to, které návrhy se dočkají konečné realizace, bude spuštěno v květnu. „Hlasovat může každý občan města Hustopeče starší 15 let, udělit může dva hlasy. Hlasovat bude možné na webových stránkách projektu nebo osobně na Turistickém informačním centru. Tak, jako tomu bylo i v předchozím ročníku.“ vysvětlil Frank.

Přestože se v letošním roce sešlo v participativním rozpočtu méně podaných návrhů, zadavatelé překvapili svou pečlivostí. „Nejnáročnější fází participativního rozpočtu bylo zkoumání proveditelnosti, do které se zapojili odborníci z dotčených oblastí. A musím říci, že všichni zadavatelé ochotně dodávali potřebné podklady tak, abychom mohli zodpovědně nabídnout projekty k odhlasování veřejnosti. Myslím si, že ta škála projektů je pestrá a sám jsem zvědavý, který získá nejvíce hlasů,“ těší se Frank. -nov-

odebírejte přes RSS