Pečovatelská služba bude k dispozici i o víkendu

7. 3. 2018 · 2 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Od 1. dubna 2018 se rozšíří provozní doba Pečovatelské služby Hustopeče. Město se tím snaží reagovat na potřeby stávajících klientů, kterým stále častěji stávající pracovní doba s ohledem na zhoršený zdravotní stav nevyhovovala. S nárůstem klientů, kteří vyžadují celodenní péči, musí terénní sociální služby zaměřené na péči o člověka počítat stále častěji. Kapacity míst v domovech pro seniory jsou dlouhodobě zcela naplněné, čekací doby jsou mnohdy v řádu mnoha měsíců. Pečovatelské služby výrazně mění svoji roli. Ze služeb pro domácnost se mění na služby, jejichž výkony více souvisí s podporou seniorů při sebeobsluze a hygieně. Je žádoucí, aby pečovatelské služby mohly pokrýt potřeby osob s těžkou či úplnou závislostí na pomoci, a proto je nezbytné, aby byly schopné poskytovat péči v průběhu celého dne a dostupné byly také o víkendech či svátcích.


Pracovnice pečovatelské služby tak budou moci zajišťovat péči potřebným klientům denně (včetně víkendů a svátků) v době od 6:00 do 20:00 hodin. Důvodem pro tuto změnu je snaha pomoci lidem v nepříznivé sociální situaci tak, aby i při snížení své soběstačnosti nemuseli odcházet do domovů pro seniory a mohli dál zůstávat ve svém přirozeném prostředí, popřípadě aby důstojně zvládli období, kdy čekají na přijetí do domova pro seniory. Proto pečovatelská služba rozšířila počet svých pracovníků na šest. V současné době probíhá zapracování nových pečovatelek.
Hustopečská pečovatelská služba poskytuje své služby na území města Hustopeče. Mezi poskytované úkony patří dovoz obědů, zajištění chodu domácnosti (úklid domácnosti), pomoc při osobní hygieně, nákupy a pochůzky, doprovody k lékaři, na úřady, pomoc při vyřizování osobních věcí, pomoc při přípravě a podání jídla a pití a praní prádla. Všechny tyto úkony se poskytují osobám v nepříznivé sociální situaci. V případě zájmu o poskytované služby se můžete obracet na:

Pečovatelky: 727 806 945

Mgr. Tomáš Laz, DiS., vedoucí pečovatelské služby, tel.: 606 610 853

Pavel Furch, DiS., sociální pracovník, tel.: 607 516 037

Tomáš Laz, vedoucí Sociálního odboru

 

odebírejte přes RSS