Pětice nových notebooků ulehčí Komendě distanční výuku

19. 3. 2021 · 2 minuty čtení · 12 fotografí · 1 video

Na pět nových notebooků se mohou těšit žáci Základní školy Komenského, kteří doposud bojovali s distanční výukou a nedostatkem techniky. Pomohl jim v tom projekt Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Hustopeče.


Počet žáků, kteří se kvůli nedostatečnému technickému vybavení neúčastní online výuky, klesl oproti minulému jaru ze zhruba 250 tisíc na 50 tisíc. Počet žáků, které se vůbec nedaří zapojit do výuky na dálku, zůstává podobný jako loni na jaře, kdy jich bylo kolem 10 tisíc. To vyplývá ze zjištění České školní inspekce. Zlepšení této situace na Hustopečsku se rozhodl řešit realizační tým projektu Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Hustopeče, který ve čtvrtek 18. března předal pět zbrusu nových počítačů pro potřeby Základní školy Komenského.

„Vzhledem k tomu, že v projektu nyní není možné realizovat některé naše plánované aktivity, tak jsme došli k tomu, že bychom chtěli nějak reagovat na tento aktuální stav a pomoci našim školám. Proto jsme v průběhu ledna a února udělali rychlé dotazníkové šetření a ptali jsme se škol, jak jsou na tom s distanční výukou, s výbavou pro jejich žáky a zdali evidují v tomto nějakou potřebu,“ vysvětluje Dominika Pudilová, vedoucí pracovních skupin MAP Hustopečsko.

Škol se nezapojilo mnoho. To se však nedá říci o Základní škole Komenského, která na výzvu zareagovala a do projektu se zapojila. Výsledkem je pět zcela nových počítačů, které ulehčí distanční výuku těm, kteří dosud s technikou bojovali. „Je to financováno z evropských dotací, tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím operačních programů EU,“ dodává Pudilová. Paní Pudilová zároveň apeluje na školská zařízení, aby se nebála a na jejich výzvy reagovala – třeba i dodatečně. Včas zareagovali právě na Komendě, kde již ví, za kým nové notebooky poputují. „Vytipovali jsme devět, deset žáků. Pět počítačů, které jsme dneska obdrželi, využijeme a zbytek dokryjeme z našich vlastních zásob,“ vysvětluje ředitel ZŠ Komenského pan Jaroslav Vysloužil. Jak tedy dosud probíhala výuka dětí, které počítače k dispozici neměly? „Máme situaci „pod kontrolou“, pokud se vyskytne někdo, kdo je momentálně bez sítě nebo počítače, tak se to řeší individuálně. Že by byl někdo „off“ se říct nedá, přinejmenším to není dlouhodobě. Když je nejhůř, tak si přijdou děti pro své úkoly do školy.“

Pět počítačů také putovalo na základní školu v Kloboukách, po uplynutí zápůjční doby přejdou počítače automaticky do majetku školy.  

-vyh-

odebírejte přes RSS