PLATÍ NOUZOVÝ STAV!

12. 3. 2020 · 1 minuta čtení · 1 fotografie
Téma Z města

Vláda ČR od 12. března od 18:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.

Vláda také zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 až 6:00 v provozovnách stravovacích služeb.

Vláda zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb - sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

V Hustopečích se uzavírá Městská knihovna, Krytý bazén i Městská galerie. Venkovních sportovišť se nařízení netýká.

Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Zákaz se nevztahuje na výkon práce.

Městký úřad funguje beze změn.

MĚSTO HUSTOPEČE ZŘÍDILO OBČANSKOU INICIATIVU HLÍDAČKA

Vyzýváme především starší občany, aby se vyhýbali místům se zvýšenou koncentrací osob a využili nově zřízené občanské iniciativy Hlídačka. 

Senioři mohou volat v pracovní dny v době 8:00 - 14:00 na telefonní linku 519 441 037 nebo 702 207 366 nebo nonstop 24 hodin denně na mail redakce@hustopece.cz. 

Vy, kteří můžete jakkoliv pomoci, zapojte se do facebookové skupiny Hlídačka Hustopeče, kde budou pověření pracovníci Městského úřadu čerpat kontakt pro pomoc seniorům či rodinám s dětmi, které potřebují hlídání, doučování apod.

Zároveň si ve skupině můžete i domlouvat vzájemné výpomoci. 

Další informace budeme průběžne doplňovat.

odebírejte přes RSS