Hned po svátcích jednali radní

12. 4. 2023 · 1 minuta čtení
Téma Z města
Radní se sešli ke své společné schůzi v úterý 11. dubna. Schválili Zásady města Hustopeče, kterými se určuje způsob číselného značení domů. Ty jsou platné od roku 2007 a nyní je vedení aktualizovalo v návaznosti na platné znění  Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a Zákona č. 251/2016 sb. o některých přestupcích. V souladu se Zákonem o obecním zřízení ukládají Zásady vlastníkům domů označit je čísly určenými městským úřadem, a to popisným, evidenčním, popřípadě orientačním a udržovat je v řádném stavu.
Radní rovněž schválili hospodářské výsledky příspěvkových organizací města za rok 2022.
-hrad-

 

odebírejte přes RSS