Pokračování bezbariérové trasy je naplánováno na září

7. 8. 2017 · 1 minuta čtení · 1 video
Téma Z města

Město Hustopeče má za sebou již čtvrtou úspěšnou žádost o příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Finance jsou určené na opatření zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy. Cílem je odstranění bariér na trase vedoucí ulicemi Hybešova, Žižkova, Tábory a Sv. Čecha. „Plán této trasy D byl schválen již v roce 2016 v záměru Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Díky tomu jsme mohli v lednu roku 2017 podat žádost o dotaci. V červenci jsme dostali kladné vyjádření, byla nám poskytnuta dotace ve výši 3,8 milionu korun. Nyní již máme za sebou i výběrové zřízení na zhotovitele,“ doplnila projektová manažerka Eva Bohutínská.
Projektu předcházela dlouhá příprava. Jedná se sice o čtvrtou bezbariérovou trasu v Hustopečích, ale jako jediná se týká bezbariérového chodníku, který vede vedle místní komunikace. „Náš projekt musel splňovat určité podmínky. Po této komunikaci muselo za den projet minimálně 500 vozidel. Zjišťovala se i intenzita pěší dopravy, nehodovost apod,“ řekl místostarosta Bořivoj Švásta.


Trasa zpřístupní významné objekty, například Polikliniku, Penzion, Základní školu Komenského či sběrný dvůr. „Vzniknou nové přechody a celá trasa bude plně bezbariérová, aby sloužila imobilním občanům,“ dodal Švásta.
Původní plánovaná cena této trasy byla odhadovaná na 5,5 milionu korun, ale výběrovým řízením se náklady snížily na 3,5 milionu korun. Městu se tak sníží celkové spolufinancování i výše dotace. „Město Hustopeče zaplatí přibližně 1 milion korun. Tato částka bude pokrývat neuznatelné náklady a 15% podíl spolufinancování dotace,“ dodala Bohutínská.
Budování bezbariérové trasy začne v září. Hotovo by mělo být v květnu roku 2018. „Tato etapa se bude dělat postupně, protože před položením chodníku se musí narovnat sítě. Chceme se tak vyvarovat následnému rozkopání z důvodu poruch kanalizace,“ řekl Švásta.
Bezbariérové trasy se plánují i v dalších lokalitách. Projekt páté etapy je již téměř hotový.

-ves-

 

odebírejte přes RSS