Poprvé zasedla k jednání nová Rada města

25. 10. 2022 · 2 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

V úterý 25. října poprvé zasedla nově zvolená sedmičlenná rada města, do které byli zvoleni tři noví radní. Hlavním bodem programu tak bylo kromě klasických záležitostí rozdělení jednotlivých oblastí vedení města. 


Největší pozornosti se dostalo postu místostarosty, na který v Hustopečích nově nastoupili hned dva zvolení zástupci. „Myšlenkou na rozdělení agendy místostarosty jsme se zabývali delší dobu, protože té práce přibývá nejen s energetickou krizí, novými městskými budovami a jejich správou, ale třeba i tím, že by brzy mělo dojít k rozdělení pečovatelské služby. Práce je zkrátka hodně a vůbec nebyl problém ji rozdělit mezi dva místostarosty tak, aby oba měli dost a dost práce,“ vysvětlila starostka Hana Potměšilová. 

Dosavadní místostarosta Bořivoj Švásta tak bude pokračovat především v zelených projektech a v péči bude mít i sportovní organizace a organizační složky města. „Jsem rád, že mi zůstala agenda životního prostředí, protože mě to velmi zajímá. Byl bych rád, kdyby se co nejdříve podařilo vytvořit strategický dokument, kterým je Studie proveditelnosti. Z něj by mělo vzejít množství projektů adaptace krajiny na klimatické změny a zadržování vody v krajině na celém Hustopečsku,“ těší se první místostarosta.

Nově zvolený místostarosta Josef Horák přebírá péči o příspěvkové organizace, rodinnou politiku a s nimi související investiční projekty. „Ze své pozice budu metodicky řídit a kontrolovat sportovní zařízení města, školy, školky a centrum volného času. Navíc chci navázat na svou práci v oblasti rodinné politiky a bydlení, kde je se městu rýsuje dotace na rozšíření městského bytového fondu. Budu se věnovat i komunitní energetice, což je vybudování fotovoltaiky na městských budovách a sdílení energie mezi nimi,“ vypočítává bohatou náplň práce Horák.

V sociální oblasti pokračuje již třetím volebním obdobím radní Michal Vejpustek. „Ta oblast je velmi široká, v podstatě od dětí po seniory. Za dva roky nám končí komunitní plán, takže se budeme věnovat tvorbě nového, budeme pokračovat v projektech Audit Family Friendly a Obec přátelská rodině, ze kterých vzešla spousta skvělých realizací, které pomáhají všem sociálním oblastem ve městě,“ těší se Vejpustek.

Jedinou ženou v radě města je kromě starostky Hany Potměšilové nově zvolená radní pro školství a kulturu Beata Kynclová. „Máme před sebou mnoho výzev, kterými jsou třeba jídelny na obou základních školách. Těším se proto, že zde využiji své zkušenosti a znalosti,“ řekla.

Oblast investic a participativního rozpočtu bude v následujících čtyřech letech spravovat Vojtěch Frank. „Tuto oblast přebírám po Michalu Stehlíkovi, kterému tímto děkuji za dobrou práci. Chci se více zaměřit na participativní rozpočet, kde mám několik podnětů na jeho pokračování. Čeká nás také množství významných investičních akcí, jakými jsou amfiteátr za společenským domem nebo čistička odpadních vod,“ vypočítává Frank.

V oblasti financí pokračuje i dosavadní radní Stanislav Ivičič. „Stejně jako v minulém volebním období budu dbát na zdravý rozpočet města a jeho další rozvoj,“ sdělil stručně.

Sama starostka pokračuje ve vedení oblasti zdravotnictví, bezpečnosti a důležitých strategických dokumentů města.

O dalších bodech prvního jednání rady města, mezi kterými bylo třeba ustanovení komisí, se více dozvíte na webu a úřední desce města. -nov-

odebírejte přes RSS