Poslední schůze radních v letošním roce

15. 12. 2021 · 2 minuty čtení
Téma Z města
V úterý, 14. prosince, zasedli k jednacímu stolu radní. Mezi témata, kterým se věnovali, patří objednávka svítidel pro osvětlení expozice v objektu bývalé střelnice, pomoc lidem při převodu energií od dodavatele poslední instance, program jednorázové podpory talentovaných dětí i aktualizace komisí rady města.

Zelenou dostala objednávka na svítidla a jejich seřízení do interiéru budovy bývalé střelnice, která bude sloužit jako muzeum vývoje architektury, zemědělství a vinařství v Hustopečích. Částku přesahující 160 tisíc korun zaplatí městský rozpočet, který s penězi na rekonstrukci vnitřku počítá. Vedení města rovněž hledá další zdroje financování. „Dotace již využíváme na obnovu exteriéru budovy a snažíme se je získat i na interiér. Zatím nadějně vypadá projekt přeshraniční spolupráce se Slovenskem s názvem „Tvář města Hustopeče a obce Habovka v proměnách času“, který úspěšně splnil podmínky administrativního hodnocení a byl předán k odbornému posouzení,“ vysvětlila starostka, Hana Potměšilová.

Radní dohodou ukončili smlouvu na úklid čekárny na vlakovém nádraží. Ta je ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace, která nyní hledá nové řešení. Nejpravděpodobnější variantou je zajištění úklidové firmy, která práce od začátku nového roku převezme.

Ve vestibulu kina se uskuteční v pondělí, 20. prosince, od 10:00 do 13:00 hodin setkání ohledně dodávek energií se zástupci z firmy E.ON. Je určené především zákazníkům, kteří jsou stále v režimu DPI, tzn. dodavatele poslední instance. „Jedná se o lidi, kterým dodávky ukončily Bohemia Energy a Kolibřík a oni si ještě nezajistili jiného dodavatele. Tito zákazníci musí vyřešit nové smlouvy u dodavatelů do konce dubna příštího roku, jinak může dojít k odpojení jejich elektroměrů a plynoměrů. Většinou jsou to starší občané, kteří nereagují na dopisy, sms zprávy ani e-maily,“ vysvětlila situaci Potměšilová.

Částku 50 tisíc korun vyčlenili radní na podporu talentovaných dětí ze sociálně slabých rodin. „Peníze je možné použít například na zaplacení školného v základní umělecké škole, volnočasového kroužku nebo třeba vzdělávacího kurzu, doplnil místostarosta, Bořivoj Švásta. S rodinami dlouhodobě komunikují zaměstnanci sociálního odboru a pomoc tak míří správným směrem.

Vedení města aktualizovalo seznam komisí. Ty jsou poradním orgánem rady města. Dvě komise, Pro práci se seniory a handicapovanými a Sociální, se sloučily pod názvem Komise sociální a zdravotní. Další dvě byly zrušeny, protože neměly využití. Jedná se o Komisi cestovního ruchu a městského marketingu a Komisi pro životní prostředí a zemědělství.

-hrad-

 

odebírejte přes RSS