Potravinovou pomoc převzala do péče farnost

4. 2. 2020 · 2 minuty čtení · 9 fotografí · 1 video
Téma Z města

S odchodem pastora Apoštolské církve Karla Fridricha z Hustopečí na konci loňského roku skončilo i několik sociálních aktivit, které ve spolupráci se Sociálním odborem města Hustopeče právě Fridrich organizoval. Co se podařilo díky místní římskokatolické farnosti zachovat je potravinová pomoc a foodbox.


"My jsme s panem Fridrichem spolupracovali především na akci Zářící oči, což byl populární počin zejména mezi zaměstnanci našeho odboru, kteří vždy před Vánoci sbírali dárečky pro děti ze sociálně slabších rodin. Také jsme spolu rozjeli dluhovou poradnu, kterou se už ale nepodařilo dotáhnout do konce a ani ta už pravděpodobně nebude pokračovat," představil spolupráci s Karlem Fridrichem vedoucí Sociálního odboru Městského úřadu Tomáš Laz.

Co se podařilo zachovat je potravinová pomoc, kterou si pod svá křídla vzala Římskokatolická farnost Hustopeče. "Pro koncového uživatele služby se mění pouze výdejní místo, jinak zůstává vše při starém," ujišťuje Laz. "Každý, kdo se ocitne v nějaké nouzi vyplní jednoduchý formulář, ve kterém prohlásí, že pomoci nebudou zneužívat a současně uvedou, co nejvíce potřebují. Zda se jedná o jídlo pro malé děti, seniory či například pro někoho s určitým typem alergie," dodává.

Výdej potravin si farnost stanovila vždy třetího a dvacátého dne v měsíci od 9.00 do 10.00 hodin nebo po domluvě s děkanem Janem Nekudou. Už nyní tak pod kostel sv. Václava, kde výdejna funguje našlo cestu několik desítek klientů. "Nejčastěji si berou právě ty trvanlivé potraviny jako rýži nebo těstoviny, a potom také hygienické potřeby. Vždycky si řeknou, co by potřebovali, tak se jim snažíme vyhovět," popisuje nejžádanější sortiment jedna z dobrovolnic.

Do správy farnosti přešel i Foodbox v supermarketu na Bratislavské ulici. Ten slouží jako sběrné místo trvanlivých potravin, které se následně také rozdělují v potravinové bance. 

Potravinová pomoc funguje v České republice již několik let. 

Kladně ji ovlivnila také změna v zákoně. Ta ukládá obchodům s potravinami s prodejní plochou na 400 metrů čtverečních povinnost darovat neprodejné jídlo před expirací neziskovým organizacím, které ho předají potřebným. Mezi ty patří například maminky samoživitelky, senioři nebo nemocní. Schránky na jídlo jsou dalším článkem solidarity a jejich obrovskou výhodou je rychlá pomoc přímo v konkrétní lokalitě, kde jsou umístěné.

Potravinové pomoci shromažďují jídlo a propojují dárce s neziskovými organizacemi, které zajišťují  jeho distribuci přímo k potřebným. Tato pomoc funguje na principu přebytků potravin, které jsou bezpečné, ale zároveň jim hrozí nespotřebování a likvidace. Mohou to být výrobky s rozbitým obalem, chybnými popisky nebo ty, které se na trhu neujaly.
-nov-

odebírejte přes RSS