Povídali si se starostkou

18. 12. 2019 · 2 minuty čtení · 4 fotografie · 1 video
Téma Z města

V pondělní podvečery bývá kinokavárna obvykle opuštěná. Jen jednou za 14 dní ožije setkáním příznivců hospodského kvízu a 16. prosince sem Hustopečany pozvala na kus řeči starostka města. Dobré zkušenosti starostů z okolních městeček inspirovaly Hanu Potměšilovou k uspořádání neformálního setkání s občany města. „Zdržela jsem se asi 2 minuty, než jsem zaparkovala, a už tady sedělo asi 7 lidí, což bylo milé překvapení. Potom postupně přicházeli a odcházeli ještě další, takže tady bylo 11 občanů celkem,“ řekla potěšeně starostka.
Příchozí zajímala například modernizace železničního spojení a plánované zavedení přímého vlakového spoje do Brna. Probíralo se i to, že v Hustopečích na nádraží už nebude fungovat pokladna, kde by se prodávaly jízdenky na vlak. Starostka také informovala o jednání se zástupci SŽDC ohledně rekonstrukce čekárny na nádraží. „Zatím jsme nadhodili témata, která bychom řešili, jestli do toho město vstoupí, jestli a jak by byly používány veřejné záchodky, otvírání a zavírání budovy, různé organizační záležitosti, s tím že jsme zatím nenašli definitivní řešení,“ uvedla Potměšilová. „Stále platí to, že do konce roku 2020 by měla být dráha technicky hotová a na jaře 2021 by měl být pravděpodobně spuštěn ostrý provoz,“ dodala.
Sportovci se ptali na městskou sportovní halu. „Ti kdo tam chodí, vědí, že je problém s povrchem, který se loupe, a víme, že ani po opravě, po reklamaci, není v dobrém stavu. Padl dotaz, jak s tím dál. Generální oprava, aby ten povrch byl takový, jak si představují sportovci, kteří ji využívají, proběhne v letních měsících, kdy se dá sportovat i venku,“vysvětlila starostka.
Nejvíce dotazů se týkalo palčivého problému dopravy v Hustopečích. „Mám celý seznam podnětů pro dopravní komisi, která vzniká jako poradní orgán rady města, v lednu už začne pracovat. Členové jsou od občanů, z odboru dopravy, dopravní komisař, lidé, kteří se dopravou zabývají dlouhodobě a rozumí jí, a tím pádem si od ní hodně slibujeme,“ informovala Potměšilová.
Starostka vysvětlovala třeba i to, že lékaři v nemocnici nejsou zaměstnaci města. „Překvapilo mě, že ještě ne všichni občané dokáží rozlišit, co patří a nepatří městu, například nemocnice a poliklinika. Nemocnice je od roku 2015 krajským zařízením, poliklinika jako budova je ale města a ordinace jsou pronajímány soukromým lékařům,“objasnila starostka.
Lidé žádali o vysvětlení různých rozhodnutí nebo vyřešení nějakého problému. Někteří ale přišli s pochvalou. „Málem jsem si to chtěla zapisovat, protože opravdu přišla paní, která děkovala za to, jak dneska vypadá ulice Tábory, jiní se přišli zeptat a těší se na ozelenění sídliště Generála Peřiny,“ radovala se Potměšilová.
Protože setkání proběhlo podle představ a bylo pro obě strany prospěšné, plánuje ho Hana Potměšilová pořádat častěji, možná i pravidelně. „Myslím, že bylo dobře, že se to uskutečnilo, protože vysvětlení a komunikace z očí do očí byla skutečně důležitá pro objasnění některých detailů i těch zásadních věcí,“ zhodnotila starostka.

-kam-

 

odebírejte přes RSS