Pozor na to, co házíte do bioodpadu. Nádobu Hantály nemusí vyvézt.

19. 4. 2023 · 1 minuta čtení
Téma Z města
Začala nám jarní sezóna a s ní svoz bioodpadu. Bohužel kvalita tohoto odpadu je velmi špatná. "Objevuje se nám zde velké množství stavební suti a komunálního odpadu. Ze zkušenosti víme, že odpad, který sem nepatří se objevuje hlavně ve velkoobjemových nádobách, které jsou rozmístěny po obcích a městech a jsou volně přístupné," vysvětluje Jiří Šlancar, ředitel společnosti Hantály a upozorňuje, že bude-li bioodpad znehodnocen, nebude vyvezen. 

"Odpad v podobě sáčků, kelímků a stavební sutě v koncové fázi přesyjeme, ale nepřiměřeným způsobem se opotřebovává technika a při přípravě materiálu do kompostovací zakládky dochází k odstřelování stavební sutě a kamení," zdůvodňuje Šlancar.

Co PATŘÍ do bioodpadu?

 • tepelně upravené a neupravené zbytky potravin rostlinného původu
 • zelený odpad ze zahrad
 • starý chléb a pečivo
 • vejce a výrobky z nich, vaječné skořápky
 • slupky z ovoce a zeleniny
 • čajové sáčky, lufazbytky květin a rostlin
 • použitý kapesník, ubrousek

 

Co NEPATŘÍ do bioodpadu?

 • tříděné složky odpadu (plasty, sklo, papír)
 • nebezpečné odpady
 • kuchyňský olej, tuky
 • tekuté složky (polévky, omáčky)
 • plastové sáčky, pleny
 • prach ze smetí a vysávání
 • cigaretový nedopalek
 • uhynulá zvířata

Kalendář svozu odpadů ZDE.

Více o třídění odpadů v Hustopečích ZDE.

 

odebírejte přes RSS