Pozvánka na zasedání zastupitelů. Uskuteční se 10. února

7. 2. 2022 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Starostka města svolává XXV.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  HUSTOPEČE, které se uskuteční ve čtvrtek 10. února 2022 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Radnice (vchod z náměstí)

PROGRAM:

 •   I.         Zahájení
 •  II.        Sdělení starostky
 •  III.      Zpráva finančního výboru
 •  IV.      Zpráva kontrolního výboru 
 •  V.        Hlavní body:
   a.      Prohlášení k převodu pozemků – Správa železnic na ulici Bratislavská
   b.      Podání žádosti o směnu pozemků nad ulicí Herbenova ve vlastnictví ČR Státního pozemkového úřadu
   c.      Podání žádosti o bezúplatný převod částí pozemků pod veřejně prospěšnou stavbou dopravní infrastruktury od ČR SPÚ v lokalitě bývalého JZD
   d.      Kupní smlouva na prodej městského pozemku p.č. 4392 v k.ú. Hustopeče u Brna v lokalitě Souvratě
   e.      Kupní smlouva na prodej části městského pozemku p.č. 1370/1 ulice Kpt. Jaroše
   f.       Žádost o koupi části městského pozemku p.č. 1348/1 o výměře do 24 m2 ul. Kpt. Jaroše
   g.      Žádost o koupi městských pozemků p.č. 3282/4 a 3283/3 a části p.č. 3285/7, vše v k.ú. Hustopeče u Brna, nad ul. Herbenova
   h.      Žádost o koupi městských pozemků p.č. 3349/1, p.č. 3350/4, p.č. 376/26, p.č. 346/4, nad ul. Herbenova
   i.        Žádost o koupi městských pozemků p.č. 286/2 a 3232/5 a části p.č. 286/1, 3232/6, 3232/4, 3233/5 a 3233/1, vše v k.ú. Hustopeče u Brna, ul. Herbenova
   j.        Žádost o vstup do nově vybudované komunikace na ul. Šafaříkova
   k.      Změna zřizovací listiny Centrum volného času Hustopeče
   l.        Dotace spolkům 2022 m.    Rozpočtové opatření města Hustopeče č. 1/2022 
 •  VI.       Diskuze občanů (18:00 – 18:30 hod.) 
 •  VII      Příspěvky členů ZM 
 •  VIII.   Diskuze občanů (pokračování) 
 •  IX.      Kontrola přijatých usnesení 
 •  X.        Závěr  

  V Hustopečích dne 2.2.2022   

 

odebírejte přes RSS