Pravidelné jednání radních připadlo na úterý 24. března

25. 3. 2020 · 2 minuty čtení
Téma Z města
Radní města Hustopeče se sešli na své 41. schůzi v úterý 24. března. V době nouzového stavu starostka města Hana Potměšilová informovala radní o jednáních krizového štábu, včetně aktivit, které zástupci města řeší pro celý region. Výsledky rozhodnutí krizového štábu vychází ze zákona a z nařízení vydaných státem. „O důležitých záležitostech jsou občané Hustopečí informováni rozhlasem, prostřednictvím webu, kabelové televize i sociálních sítí,“ sdělila Potměšilová.
 Mezi další body jednání patřily vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci vytápění sportovní haly, podání žádosti o dotaci v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům v roce 2020“ a zástupci města se věnovali také nutné údržbě městského rozhlasu.

Časté poruchy v plynové kotelně městské sportovní haly přiměly vedení města ke komplexnímu řešení situace. Tím bude nové vytápění sportovní haly plynovými zářiči. „Současně se jedná o úspornou variantu, protože zářiče reagují na pohyb a spustí se ve chvíli, kdy bude sportoviště využívané,“ doplnil místostarosta Bořivoj Švásta. Je připravený projekt, který počítá s částkou okolo 2,8 milionu korun, a radní na své schůzi schválili vyhlášení výběrového řízení na dodavatele. 

Radní dali zelenou podání žádostí o dotace v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům v roce 2020“. Soutěž je rozdělena do dvou oblastí, jejímiž hlavními cílovými skupinami jsou mladé úplné i neúplné rodiny a senioři. „Cílem projektů je podpora aktivit, které přispívají k bezproblémovému fungování rodin a komunit, posilují jejich stabilitu, soudržnost, zkvalitňují rodinné i sousedské vztahy a přispívají k harmonizaci života,“ vysvětlila starostka Hana Potměšilová. Každý z projektů (Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům) může získat částku 1,1 milionu korun.

Po téměř pětiletém fungování je nutné vyměnit baterie v rozhlasových vysílačích. „Údržba bude probíhat postupně během celého roku a zaměstnanci odborné firmy s ní již začali. Kvůli tomu se v některých hlásičích občas objevují rušivé zvuky,“ doplnil Švásta. Městskou kasu vyjde pravidelná údržba na 100 tisíc korun.

Vedení města schválilo avizovanou smlouvu se společností KORDIS JMK, a.s. na monitoring parkoviště v ulici Bratislavská z hlediska jeho obsazenosti. „V praxi to bude fungovat tak, že světelná tabule bude řidiče informovat o počtu volných míst k parkování a tyto údaje jim nabídne rovněž mobilní aplikace,“ doplnila Potměšilová. Pro město Hustopeče bude tato služba zdarma.

-hrad-

 

 

odebírejte přes RSS