Přednáška o šibenicích - ZRUŠENO

22. 9. 2020 · 1 minuta čtení · 1 fotografie

Přednášku prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc. na téma Jihomoravské šibenice ve světle archeologických výzkumů je z důvodu epidemie ZRUŠENÁ. O případném náhradním termínu Vás budeme včas informovat.

Profesor Unger je český archeolog, sociokulturní antropolog a kastelolog, profesor Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Specializuje se na život a sídla moravské šlechty, sakrální architekturu a pohřební ritus v období vrcholného a pozdního středověku.

„V 16. až 18. století měla hrdelní právo řada měst a na Moravě tak bylo okolo tří stovek šibenic. Přestože šlo o důležitá místa patřící do naší historie, žádné z nich není památkově chráněné. Rozhodli jsme se proto udělat nejprve soupis šibenic a chceme usilovat, aby se některé z nich památkami staly,“ představil motivaci výzkumu Unger.

odebírejte přes RSS