Přenosu žloutenky zabrání záladní hygienické návyky

16. 8. 2016 · 2 minuty čtení

V souvislosti s narůstajícím počtem případů virové hepatitidy typu A ve městě Brně a jeho okolí bychom vám rádi poskytli informace o faktickém stavu. Nákaza se šíří kontaktem osoby k osobě – při nedodržení základních zásad hygieny rukoua to i v domácnostech. Aktivity letního období mohu přispět k dalšímu šíření nákazy (cestování, tábory, festivaly, apod.). V uplynulém období přibývalo průměrně 10 případů týdně, v aktuálním týdnu evidujeme 15 nových případů. Od začátku roku 2016 ke dni 12.8.2016 bylo v Jihomoravském kraji hlášeno celkem již 151 potvrzených případů (oproti předchozím rokům je to počet desetinásobný). Nejvíce nakažených je ve věkové skupině 25 – 44 let, avšak nákaza postihuje také osoby ostatních věkových kategorií. Nejvíce případů je v městě Brně a jeho okolí.

K zabránění přenosu infekce je nezbytné důsledně dodržovat základní hygienické návyky, zejména:

  • řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem vždy po použití WC
  • řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem před každým jídlem (je zcela nevhodné společné pití z jedné láhve, ukusování z jedné svačiny, sdílení cigarety, vodní dýmky apod.)
  • řádné umytí rukou vždy po návratu domů z venkovního prostředí
  • důsledně dohlížet na dodržování hygieny rukou u dětí
  • pro případ, kdy si nemůžeme ruce řádně umýt – mít při sobě pohotovostní balení dezinfekčního prostředku na ruce nebo dezinfekční ubrousky na jedno použití
  • důsledným dodržováním těchto jednoduchých opatření chráníte sebe i své blízké

INFEKČNÍ ŽLOUTENKA (virová hepatitida typu A) – ZÁKLADNÍ INFORMACE

Jedná se o akutní virové onemocnění, postihující jaterní tkáň. Virus je vylučován stolicí, a to ještě před propuknutím onemocnění. Do těla vniká ústy. První příznaky onemocnění se objevují obvykle po 14 až 50 dnech od průniku viru do organismu.

Onemocnění začíná náhle, s těmito příznaky:

  • zvýšená teplota, bolesti svalů a kloubů, nevolnost, nechutenství, zvracní
  • zežloutnutí očního bělma, žluté zbarvení kůže, nemocný může mít tmavší moč a světlou stolici (tyto typické příznaky však nemusí být přítomny vždy)

Diagnózu stanoví lékař, nemocný je izolován na specializovaném infekčním oddělení.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, www.khsbrno.cz

odebírejte přes RSS