Příprava na maturitu a závěrečné zkoušky v době koronavirové

14. 5. 2020 · 2 minuty čtení · 1 video

S otevřením středních škol a odborných učilišť pro žáky posledních ročníků se klasická výuka do tříd nevrátila. Své studenty pozvala zpátky do lavic místní Střední odborná škola a Střední odborné učiliště a také Gymnázium Tomáše Garrigue Masaryka. Obě školy jsme navštívili s naší kamerou a otázkou, jak u nich po 11. květnu funguje výuka.


Roušky, dezinfekce rukou a na Střední odborné škole a středním odborném učilišti v Hustopečích také měření tělesné teploty při vstupu do budovy školy. Taková opatření spolu s dodržováním povinných rozestupů čeká na studenty posledních ročníků této místní školy. „Před zahájením jsme kontaktovali žáky a rodinné zástupce, zjistili jsme zájem o konzultace – potěšitelnou informací bylo, že zájem byl obrovský. Pro představu: u učebních oborů v jedné třídě 90% účast, ve druhé třídě pak 80% účast. Trošku slabší je to u studijních oborů, tak jsme na přibližně 66 %,“ seznamuje nás s návštěvností výuky ředitel SOŠ a SOU pan Zdeněk Hrabal.

Příprava na návrat studentů probíhala prakticky nepřetržitě po dobu nepřítomnosti studentů. „Zajistili jsme pomůcky jako pro pracovníky školy – celé dva měsíce jsme tiskli na 3D tisku ochranné štíty, každý pracovník má vybavení k ochraně,“ představuje přípravu pan ředitel. Pro studenty nižších ročníků však návrat do lavic zatím neplatí – ti se budou dále vyučovat distanční formou. „Normálním způsobem pokračují v distanční výuce, o které seznámila veřejnost kolegyně v Hustopečských listech. Ti, kteří mají zájem, tak navštěvují konzultace,“ seznamuje nás pan ředitel s průběhem dalšího studia.

Co bylo pro pedagogy na výuce v nouzovém stavu nejtěžší? „Největší problém byl přechod na distanční formu, zvládnou komunikaci dálkovým způsobem a zvolit ten správný,“ shrnuje dvouměsíční nestandardní výuku pan ředitel.

Navštívili jsme také Gymnázium TGM. Jak probíhá výuka na jejich škole? „Od 11. května mohou maturanti chodit na přípravu do budovy školy, což do teď nebylo možné. U nás na gymnáziu jsme to zařídili tímto způsobem, že pokud učitel uzná, že nevystačí s distanční formou výuky, tak si pozve žáky na určitou hodinu do školy, kde se bude věnovat svému maturitnímu předmětu,“ seznamuje nás s přípravou posledních ročníků ředitel místního gymnázia Radim Šebesta. Doma konzultací je stanovena na tři dny: od úterý do čtvrtka v době od 8:00 do 11:00.

Jaký je o konzultace maturantů zájem? „Dělali jsme předběžný průzkum, kolik žáků bude mít zájem o tuto formu výuky a za tu dobu, co se prováděla distanční výuka si na tuto formu všichni tak zvykli, že zájem o návštěvu školy tak velký není,“ seznamuje nás s návštěvností pan ředitel.

Stejně jako na SOŠ a SOU Hustopeče, tak i na gymnáziu se musí dodržovat přísná, neustále se opakující pravidla, tedy roušky a dodržování rozestupů: „Úklidový personál byl poučen, jak se provádí základní hygiena. Jsme připraveni na tuto prezenční formu výuky. Jsou k dispozici toalety vybavené dávkovači mýdla, vysoušeči rukou, jednorázovými papírovými ručníky. V každé třídě bude vyhrazena nádoba na dezinfekci. Je stanoveno, že minimálně jednou za hodinu se musí vyvětrat,“ zakončuje naše povídání pan ředitel.

Všem studentům posledních ročníků držíme při tomto nestandardním konci jejich studia mnoho zdaru!

-vyh-
-nov-

odebírejte přes RSS