Pro řidičák na nový odbor. Městský úřad hlásí organizační změny.

5. 8. 2020 · 2 minuty čtení · 6 fotografí · 1 video
Téma Z města

Od 1. srpna došlo na Městském úřadě Hustopeče k několika organizačním změnám, z nichž tou nejviditelnější je přejmenování dvou odborů. Ze Správního odboru se stává Odbor správních činností a Odbor dopravy byl vymezen na Odbor přestupků a dopravních činností. 


Pro občany se vůbec nic nemění, pouze hlavička ve formulářích. Všichni zaměstnanci i všechny přepážky zůstávají tam, kde doposud, takže kdo už si na našem úřadě někdy něco vyřizoval, tak určitě ví, kam jít. Kdo přijde poprvé, bude možná v první chvíli trochu hledat, ale není to nic zásadního,“ uklidňuje hned v úvodu tajemník Městského úřadu Hustopeče Pavel Michalica.

Za zdánlivou oficialitou se však skrývá dlouhodobý problém s přestupky proti veřejnému pořádku, který měl v kompetenci právě Odbor dopravy. „Jedná se zejména o přestupky na úrovni sousedských vztahů, kdy se dva sousedé nejsou schopni na něčem dohodnout a je tam obtížné dokazování. Patří sem ale třeba i rušení nočního klidu, zatoulaná zvířata nebo přestupky na úseku zbraní a drog, ale to si z větší míry zajišťuje policie,“ vyjmenovává nejčastěji řešené přestupky tajemník.

Právě Odbor dopravy, konkrétně vedoucí odboru Dana Prajková zastupuje přestupkové komise většiny obcí ORP Hustopeče, kterým se pro takové komise nedaří najít zástupce s potřebným vzděláním. Přestupků navíc přibývá. „Některé obce své přestupkové komise stále mají, například nedaleké Klobouky u Brna. Spousta z nich je však v podstatě nucena převést toto na nás, protože mají opravdu velký problém obsadit ta místa osobou s potřebným právnickým vzděláním. I samotný Jihomoravský kraj, který si je tohoto problému vědom, nám doporučuje, abychom v rámci veřejnoprávních smluv tuto agendu od obcí přebírali my,“ vysvětluje nárůst agendy tajemník.

Při optimalizaci odborů došlo i na propouštění zaměstnanců a změny v úvazcích na celém úřadě. „Zrušily se některé tabulky, došlo k rozdělení agend a celá reorganizace se nějakým způsobem dotkla asi 40 zaměstnanců, což je nějakých 30 % úřadu,“ vypočítává tajemník.

Další změny tajemník nevylučuje ani v budoucnu. Ať už kvůli ekonomické krizi nebo kvůli plánovaným modernizacím a elektronizaci služeb. „Předpokládáme, že by v příštím roce mělo dojít k poklesu příjmů města zhruba o 20 %. Městský úřad vlastně poskytuje služby a každý občan je tak naším klientem. Pakliže by o nějakou službu nebyl zájem, pak samozřejmě nebude nic bránit tomu, abychom snižovali počty zaměstnanců, ale to se teprve všechno ukáže.“  -nov-

odebírejte přes RSS