Projekt Gymnázia T.G. Masaryka získal Pečeť kvality

19. 10. 2016 · 1 minuta čtení · 2 fotografie

Poprvé v historii projektů Erasmus+ školní vzdělávání byly hodnoceny projekty, které byly realizovány v období 2014 až 2016. Celkem bylo hodnoceno přes 400 projektů a odborná porota hodnotila relevanci projektu, kvalitu koncepce a realizace projektu a dopad a šíření výsledků projektu.

Pečeť kvality Erasmus+ KA1 získal náš projekt Inovative elements of teaching in the disciplines of science. Slavnostní  předání certifikátu se uskutečnilo v pátek 14. října na Národní konferenci Erasmus+ a eTwinning z rukou náměstků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a zástupců Domu zahraniční spolupráce na zámku Štiřín. Celkem bylo uděleno šest certifikátů (tři v KA1 a tři v KA 2).

Velmi si vážíme certifikátu Pečeti kvality, který ocenil nejen náš projekt, ale především dlouhodobou práci v motivaci našich žáků ke studiu přírodních věd a rozvoj nadání a péče o talentované žáky. Ocenění je také výzvou k realizaci moderních metod výuky, především metody CLIL v přírodních vědách, v rámci nového schváleného projektu Erasmus+ KA1 na období 2016-2018.

Více informací  včetně fotogalerie naleznete na www.etwinning/nk2016 a www.gymhust.cz.

Za projektový tým RNDr. Jarmila Čeperová

odebírejte přes RSS