Projekt Obec přátelská rodině vyhodnotil dotazníky od občanů

25. 5. 2018 · 1 minuta čtení · 5 fotografí
Téma Z města
Projekt, jehož cílem je zlepšení rodinného klimatu, podpora mezigeneračního dialogu a zpříjemnění života v našem městě, se posunul do další etapy. Ta spočívala ve vyhodnocení odpovědí z dotazníků, které se k lidem dostaly v Hustopečských listech nebo elektronicky prostřednictvím webových stránek města. Všem, kteří si našli čas na jejich vyplnění, patří velké poděkování.
Realizační tým ve složení zástupců z oblasti sociálních služeb, volnočasových aktivit, kultury, církví i studentů se sešel ve středu 23. května. Hlavní náplní byly návrhy opatření, které reagovaly na podněty a připomínky od občanů. Hodně se diskutovalo například o Senior taxi, které by pomohlo starším lidem dostat se k lékaři nebo na úřad s potřebnými dokumenty. Přání mít tuto službu i v Hustopečích se v dotaznících objevilo několikrát. „Tato vize je reálná, už o ní nějaký čas jednáme. Inspirací je například Hodonín, kde Senior taxi již funguje a lidé si to pochvalují,“ uvedla starostka Hana Potměšilová.
Dalšími častými náměty byly organizace rodinných dnů, zavedení rodinného vstupného, podpora bydlení pro mladé nebo například více zeleně ve městě. Navržená opatření projedná zastupitelstvo města, občané budou informování přes webové stránky města i Hustopečské listy.
-hrad-

28495

 

odebírejte přes RSS