Rada: Bude více strážníků i pracovníků na Stavebním úřadě

9. 12. 2015 · 3 minuty čtení
Radní města Hustopeče na své 28. schůzi v úterý 8. prosince 2015 jednali o navýšení počtu strážníků i úředníků na Stavebním úřadě, o projektu na zatraktivnění Křížového vrchu nebo o dodavateli nafukovací haly.
Přibude jeden městský strážník
V ulicích města se bude od nového roku pohybovat o jednoho strážníka více. Radní schválili navýšení počtu úvazků u Městské policie. Od 1. ledna 2016 budou ve městě čtyři městští policisté.
„Hlavním důvodem je zvýšení bezpečnosti ve městě. Vyhlásíme výběrové řízení. Otázkou teď ale je, zda se podaří vybrat vhodný kandidát do začátku ledna,“ uvedl místostarosta města Hustopeče Bořivoj Švásta.
Více pracovníků pro Stavební úřad
Stejně tak přibude jeden pracovník na Stavebním úřadě. Celkem jich bude od 1.1.2016 sedm. Důvod? Velké množství práce.
„Chceme, aby se řízení zkrátila. Potřeba je také řešit stavby, které nejsou úplně v pořádku. Na což teď úředníci nemají čas,“ vysvětlil místostarosta.
Společné financování cyklostezky na Starovice
Hustopečští radní schválili spoluúčast na vybudování a projektování cyklostezky Hustopeče – Starovice. Projekt se v současné chvíli zpracovává.
„Starovice jsou malá obec, peněz v rozpočtu nemá moc. Projekt by samy neutáhly,“ podotkl Švásta.
Zároveň také zástupci města zadali zpracování projektové dokumentace k části cyklostezky, která povede na území Hustopečí. Vyústit by měla v ulici Žižkova u velkoobchodu COOP a pokračovat dále ulicí Tábory k základní škole Komenského. Usilovat se bude o dotaci. „Když budeme optimističtí, budovat by se mohlo začít v roce 2018,“ myslí si místostarosta.
S dotacemi pomůže externí firma
Město Hustopeče naváže spolupráci se specializovanou firmou, která bude radit se získáváním dotací.
„Odborníci nám řeknou, u kterých projektů je vhodné žádat o dotace, a naopak, které si budeme muset zafinancovat z vlastních zdrojů,“ sdělil Švásta. Vedení města si od spolupráce slibuje vyšší úspěšnost v získávání financí z dotačních titulů.
Externí firma zanalyzuje 32 projektů. Podívá se například na rekonstrukci společenského domu, kina, letního koupaliště, sídliště, na možnou úpravu stadionu pro atletiku nebo na zateplení městských budov – škol, sportovní haly, polikliniky nebo hotelu Formanka.
Pracuje se na projektech k parkování
Radní zadali zpracování projektové dokumentace na parkování u hřbitova a na vyřešení dopravní situace v ulici Šafaříkova u hospodářských potřeb, měly by tam vzniknout odstavné pruhy. Termín zhotovení projektu je do července 2016.
Informační tabule a odpočívadla na Křížovém vrchu
Křížový vrch by se měl stát vhodným místem k odpočinku a procházkám. Radní podpořili projekt instalace čtyř až pěti informačních tabulí a vybudování odpočívadel. Žádat se bude o dotaci z programu na podporu cestovního ruchu Cestování dostupné všem.
Tabule by měly informovat o Kapli sv. Rocha, o lokalitě Křížový vrch nebo o historii místa. Kromě odpočívadel nebo zastřešeného altánu by se na křížovém kopci měly objevit i stojany na kola nebo gril s posezením.
Vyznačena by také měla být turistická trasa pro pěší z Dukelského náměstí až na kopec.
Cílem projektu je obnovení původního využití lokality, která sloužila zejména jako příměstský park pro místní obyvatele i návštěvníky Hustopečí.
Je vybrán dodavatel nafukovací haly
Nafukovací sportovní hala by na hřišti u základní školy Komenského mohla stát už v lednu nebo v únoru 2016. Radní 8. prosince schválili na základě výběrového řízení dodavatele. „Multifunkční nafukovací hala už by tak tuto zimu mohla částečně překrýt,“ doplnil místostarosta.
-jal- 
odebírejte přes RSS