Radim Šebesta vidí budoucnost v polytechnickém vzdělávání

26. 9. 2018 · 2 minuty čtení · 1 fotografie · 1 video

Od prázdnin má nového ředitele i Gymnázium T. G. Masaryka. Jan Sedláček odešel po 29 letech v ředitelské funkci do důchodu a na jeho místo nastoupil Radim Šebesta. Nový ředitel zná školu velmi dobře, sám ji absolvoval a mimo jednoho roku na ní strávil celou svou pedagogickou kariéru. Řada studentů ho zná jako důsledného učitele biologie a matematiky. „Mimo to jsem se věnoval jako předseda i Odborovému svazu pracovníků školství a postupně jsem se po 19 letech působení na tomto ústavu dostal až do této místnosti, do ředitelny,“ dodal Šebesta.


Gymnázium sídlí na Dukelském náměstí od 60. let 20. století. Budova je jednou z jeho dominant a má za sebou bohatou historii. Její stáří si však žádá mnoho různých oprav, které se uskutečňují i za pomoci sponzorských darů. Nový školní rok zde zahájilo 305 studentů a pedagogický sbor má stabilně kolem 30 členů. „Podle mého názoru je gymnázium velice slibná škola, na vynikající úrovni. Myslím tím úroveň pedagogickou i materiální vybavení,“ popsal školu Šebesta. Kromě nových studentů, zahájilo svoje působení ve škole i šest nových zaměstnanců. „Věřím, že se všichni noví kolegové stanou platnými členy našeho týmu,“ dodal.
Pro Šebestu nebylo neznámé prostředí školy ani kolektiv, ale s novou funkcí čelí výzvě v podobě stále se rozrůstající administrativy ze strany zřizovatele, Jihomoravského kraje. „Člověk má určité plány, jak by to mohlo vypadat, jak by se mohl věnovat výuce a kolegům, ale ten čas, který ta administrativa zabírá je neskutečný,“ uvedl Šebesta. Touhou ředitele je rozšířit stávající humanitní směr školy o polytechnické vzdělávání. „Je to celoškolský trend, kdy se má žákům ukázat, že přírodní vědy a technické disciplíny nejsou žádným strašákem, že naopak v těchto disciplínách mohou najít uplatnění. Polytechnické vzdělávání je věc, která se dotýká našeho průmyslu, a protože se průmysl rozvíjí, tak do budoucna bude velká poptávka po zaměstnancích, kteří jsou vzdělaní v těchto disciplínách,“ vysvětlil Šebesta.
V plánu je také pořádání projektových dní, účast na soutěžích a projektech financovaných z jiných zdrojů, například z Evropské Unie. Škole se už v minulosti podařilo získat řadu zajímavých dotačních titulů. „Bylo to vždy ku prospěchu školy a žáků. Jednalo se například o program Erasmus +, Do světa!, což je program Jihomoravského kraje. Letos se nám povedlo díky programu Fulbrightovy nadace sehnat americkou lektorku, která u nás bude celý rok vyučovat angličtinu,“ pochlubil se Šebesta.
Příští rok čeká gymnázium řada oslav, protože 14. října 2019 uplyne 100 let od jeho založení. „Plánujeme vzpomínkové akce. Byli bychom proto rádi, kdyby se nám ozvali absolventi, kteří by mohli poskytnout nějaké archivní materiály. Rádi bychom je využili při takové malé reminiscenci našeho ústavu,“ vyzval Šebesta.

-ves-

32985

 

odebírejte přes RSS