Den před státním svátkem jednali radní

17. 11. 2021 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Radní zasedli k jednacímu stolu v úterý 16. listopadu. Podpořili výmalbu základní umělecké školy, stanovili priority investicím v následujícím roce a na stole měli také žádost o dotaci na přístavbu jídelny k ZŠ Nádražní či rekonstrukci penzionu pro seniory.

Radní podpořili žádost ředitele Základní umělecké školy Hustopeče, Miroslava Brúčka, o výmalbu učeben, kabinetů a společných prostor školy. O tu se postarají žáci z místního učiliště pod vedením zkušených mistrů, kteří si práci rozdělí rovnoměrně do několika týdnů. Výmalbou město naváže na nepřetržité udržování budovy v dobrém stavu. „V uplynulých dvou letech se obnovy dočkaly střecha, rozvody elektřiny, vody a odpadů a pomohli jsme i s opravou schodiště a vybudováním úložných míst,“ vypočítala nejdůležitější zásahy starostka Hana Potměšilová.

Blížící se konec roku vybízí k bilancování i smělým plánům do dalšího období. Radní přiřadili priority investičním akcím následujícího roku, finální slovo budou mít zastupitelé. „Soupis potřebných staveb či rekonstrukcí je poměrně dlouhý. Při výběru jsme zohledňovali naléhavost akce, její náklady, časové souvislosti i možnosti čerpání dotací,“ vysvětlil postup místostarosta, Bořivoj Švásta. Mezi nejpreferovanější se tak zařadily vybudování nového parkoviště u polikliniky, veřejné osvětlení k novému kruhovému objezdu a oprava střechy na domě po paní Nohelové. „Tyto stavební akce mají pro nás prioritu, nicméně výčet není kompletní. Skutečný rozsah investic bude záležet na dalším vývoji rozpočtu i na úspěchu při čerpání podpory z národních zdrojů i evropských fondů,“ doplnil Švásta. O dotaci bude usilovat například projekt na přístavbu jídelny k ZŠ Nádražní a celá řada dalších.

Vedení města schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na přístavbu školní jídelny k Základní škole Nádražní. „Nabízí se zde program na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov a tento projekt sem zapadá, proto se pokusíme o získání podpory,“ doplnila Potměšilová. Předpokládané náklady činí více než 11 milionů korun a v případě úspěchu by téměř 5 milionů korun zaplatily dotační peníze.

Zub času se podepsal na budově penzionu pro seniory a radní tak dostali na stůl hrubý odhad nákladů na rekonstrukci. „Jednalo by se o zateplení obvodového pláště, opravu stávajících vikýřů a balkonů a výměnu okenních sestav. První odhad počítá s částkou téměř 16 milionů korun,“ uvedl Švásta. Dalšími kroky jsou prověření možnosti čerpání dotace z programu Zelená úsporám a hledání dodavatele projektové dokumentace.
-hrad-

odebírejte přes RSS