Radní jednali: Bývalá restaurace vedle společenského domu bude mít nové využití

27. 4. 2022 · 1 minuta čtení · 1 fotografie
Téma Z města
Radní se sešli na své 98. schůzi v úterý 26. dubna. Mezi nejdůležitější body patřily schválení pronájmu části parkoviště Jednotě Mikulov kvůli výstavbě nového obchodního centra, dofinancování herních prvků MŠ Školní i pronájem restaurace vedle společenského domu.

V souvislosti s realizací nového nákupního střediska schválili radní dočasný pronájem části parkoviště před staveništěm Jednoty Mikulov. Ta v Hustopečích buduje zbrusu novou prodejnu. „Po ukončených demoličních pracích nastává fáze výstavby a je potřeba zajistit umístění stavebních konstrukcí, techniky i místo pro nájezd na staveniště,“ vysvětlila důvody starostka, Hana Potměšilová. Pronájem, který dočasně sníží kapacitu parkoviště o 14 míst, potrvá po dobu realizace hrubé stavby, která by měla být dokončená v září letošního roku.

Parkovací místa na Dukelském náměstí čeká obnova liniového značení, týkat se bude i parkoviště před gymnáziem. Zaměstnanci firmy SIGNEX práce provedou ve dnech pracovního klidu, kdy je náměstí nejméně zatížené.

Bývalá restaurace v sousedství společenského domu v Herbenově ulici bude mít nové využití. „Na základě výzvy k pronájmu jsme obdrželi zajímavý záměr, který zde počítá s umístěním herny pro pool billiard,“ uvedl místostarosta, Bořivoj Švásta. Vizí je vytvoření komunity lidí, kteří se sportu chtějí věnovat a zlepšovat svoje dovednosti, k dispozici bude herna i zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří si přijdou zahrát pro zábavu. Otevřený bude i bar se základním sortimentem občerstvení.

Radní navýšili příspěvek pro MŠ Školní o 140 tisíc korun. Peníze budou použity k dofinancování projektu na pořízení nových herních prvků.

Okolo vánočních svátků budou Hustopeče zase o něco více rozzářené. „Každý rok doplňujeme výzdobu, letos přibydou svítící vánoční hvězdy na 14 sloupech veřejného osvětlení v ulici Brněnská,“ upřesnil Švásta.

82857

 -hrad-

 

 

odebírejte přes RSS