Radní jednali o celkové rekonstrukci ulice Alšovy

4. 5. 2017 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Radní se sešli na 64. schůzi v úterý 2. května 2017. Jednali o nutnosti svolat XXII. zasedání Zastupitelstva města Hustopeče v mimořádném termínu, o vybudování metropolitní sítě města Hustopeče nebo o zadání zpracování projektové dokumentace na celkové zrekonstruování ulice Alšovy.   

Ulici Alšovu čeká v příštích letech kompletní rekonstrukce
Vedení města řeší stav ulice Alšovy dlouhodobě. Tato frekventovaná ulice je tvořena rodinnými domy, které mají malé předzahrádky a v podstatě je zde možnost parkovat pouze na silnici, což komplikuje dopravu. V ulici je nutné nejprve řešit plyn a vodovodní řád. Následně potom může dojít k rekonstrukci chodníků, komunikace a vzniku parkovacího pásu. Rada města schválila zpracování projektové dokumentace. „Projekt by měl řešit stávající situaci a najít pro ulici to nejlepší řešení, které zahrne úpravu chodníků, komunikace i parkování,“ doplnila starostka Hana Potměšilová. 

XXII. zastupitelstvo se bude konat v mimořádném termínu
Rada projednala dokumenty, které vyžadují schválení zastupitelstvem, proto doporučila starostce svolání zasedání zastupitelstva v mimořádném termínu.  Případné podpisy smluv či vyjádření totiž spadají do poloviny května.
První dokument se týká výběrového řízení na základě žádosti o úplatný převod pozemku pod cestou a vedením vysokého napětí, který je nyní v majetku Lesů České republiky. Jednotková cena je necelých 20 Kč/m2 při výměře téměř 19 tisíc m2.
Druhá smlouva řeší odkoupení pozemků kolem boudy, kterou nyní dle smlouvy užívají myslivci jako sklad sena a vedení města již obdrželo několik nabídek na její odkoupení. Rada navrhuje zastupitelstvu odkoupení okolních pozemků od Státního pozemkového úřadu a následně kompletní prodej veřejnou nabídkou.  

Metropolitní síť propojí strategické městské objekty
Vedení nechalo vypracovat návrh metropolitní sítě pro město Hustopeče. Ta je základem pro propojení jednotlivých strategických budov optickými kabely, které dávají předpoklad pro vysokorychlostní připojení všech jejích uživatelů. Hustopeče se tak zařadí mezi ostatní tzv. Smart Cities, chytrá města, která mohou využívat moderních technologií, například pro odpadové hospodářství, statickou i dynamickou dopravu (parkování a řízení křižovatek) nebo budování veřejných wifi zón.  V rámci této sítě bude na Dukelském náměstí rozmístěn kamerový systém stávající ze šesti kamer.

-ves-

odebírejte přes RSS