Radní jednali o dočasném omezení provozu na ulici Vrchlického

28. 6. 2017 · 2 minuty čtení · 1 fotografie

Na své 68. schůzi se sešli hustopečští radní v úterý 27. června 2017. Zabývali se odstraněním budovy na soukromém pozemku, přemístěním studny na ulici Údolní, nákupem elektromobilu určeným na údržbu města a duplicitním pozemkem. Vzali na vědomí územní studii pro lokalitu Hustopeče S10 a jednali o omezení provozu na ulici Vrchlického během rekonstrukce plynu. 

Během prázdnin dojde k omezení provozu na ulici Vrchlického
Rekonstrukce plynu, která je postupně prováděna v celých Hustopečích, se v prázdninových měsících bude dělat na ulici Vrchlického. Termín prací je stanoven od 10. července do 18. srpna v denní dobu od 8 do 18 hodin. Ulice Vrchlického je úzká, proto je nutno počítat s možnými dopravními komplikacemi. Předpokládá se i dočasná úplná uzavírka silnice. 

Místní firma odstraní na svém pozemku nevyužívanou budovu
Firma Frauenthal Automotive Hustopeče, s. r. o., požádala radu města o vyjádření k projektové dokumentaci zabývající se odstraněním stavby na jejich pozemku. Jedná se o starou budovu bývalého skladu a administrativy, která je umístěna směrem k ulici Tábory. Radní dokumentaci schválili. Obyvatelé Hustopečí budou mít v dané lokalitě ztížené přecházení, protože ke zbourání budovy je nutný zábor chodníku. 

18368

Dojde k odstranění staré budovy, FOTO: archiv MěÚ Hustopeče

Šachtová studna na ulici Údolní bude přemístěna
Město Hustopeče získalo, po jednáních v minulém roce, pozemky mezi ulicemi Gen. Peřiny a Údolní. Obě dvě ulice jsou dopravně velmi vytížené, proto se zde vybuduje nová komunikace, která tyto ulice propojí. Zároveň je zde umístěna i studna. „Zachování studny je naší prioritou, protože tyto zásobárny spodní vody bývají hojně využívány místními,“ vysvětlila starostka Hana Potměšilová důvody plánovaného přemístění studny. 

Městské služby Hustopeče budou mít elektromobil
Město Hustopeče získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí na pořízení elektromobilu ve výši 500 tisíc korun. Cena vybraného elektromobilu je 1,1 milionu korun, doplatek částky půjde z rozpočtu města. Bude využívaný městskými službami při údržbě, na odvoz odpadků nebo posečení zeleně. Dobíjení bude umístěno v areálu městských služeb. „Téměř bezhlučné a šetrné vozidlo nahradí traktor s vlekem při svozu odpadů z košů ve městě, převozu drobného inventáře nebo městského mobiliáře,“ doplnil místostarosta Bořivoj Švásta. Zároveň rada schválila oslovení uchazečů na veřejnou zakázku Dodávka nákladního elektromobilu pro údržbu města Hustopeče. 

Duplicitní pozemek má stále nevyřešeného majitele
V areálu bývalého družstva jsou duplicitní pozemky, jsou zapsány na Státní pozemkový úřad i město Hustopeče. Určení vlastnického práva trvá již delší dobu, rozsudek Obvodního soudu v Břeclavi určil jako majitele město Hustopeče, ale Státní pozemkový úřad se proti rozsudku odvolal. Radní schválili odvolání žalobce v tom smyslu, že s odvoláním nesouhlasí a navrhují, aby odvolací soud rozsudek soudu 1. stupně potvrdil. 

Územní studie – Hustopeče S10 je hotová 
Vybraná firma dokončila územní studii lokality Hustopeče S10, která se nachází za hřbitovem. Tato studie ustanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky v této oblasti zejména pro umístění, uspořádání a řešení staveb. Rada ji vzala na vědomí a tato studie se stala součástí územně plánovací dokumentace města Hustopeče.
Všechny územní studie jsou uvedeny na webu města Hustopeče. 

-ves-

odebírejte přes RSS