Radní jednali o dotacích z JMK, separaci odpadů i provozu školek o prázdninách

10. 5. 2023 · 2 minuty čtení
Téma Z města
Radní se sešli na své 17. schůzi v úterý 9. května. Řešili smlouvu o zajištění zpětného odběru odpadů, schválené dotace z Jihomoravského kraje i veřejnou sbírku.

Vedení města aktualizovalo smlouvu se společností EKO-KOM o spolupráci při zajištění zpětného odběru odpadů. „Systém je založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí a motivuje k třídění. V roce 2020 za separované sklo, papír, plast, kovy či nápojové kartony přibylo do městské kasy cca 860 tisíc, o rok později  částka okolo milionu a v roce 2022 se jednalo o téměř 1,2 miliony korun. Získané peníze tak částečně pokryjí výdaje spojené s nakládáním s odpady v našem městě,“ informovala starostka, Hana Potměšilová.

Dobré zprávy dorazily z Jihomoravského kraje. Radní schvalovali hned tři smlouvy o poskytnutí dotací z jejich rozpočtu. „Finanční podporu ve výši 54 tisíc korun jsme získali na opravu herních prvků na dětských hřištích a půl milionu korun na pořízení retenční nádrže v nově budovaném amfiteátru za společenským domem. Ta poslouží k zadržování dešťové vody, jejíž část bude využita na zálivku a část odteče regulovaným odtokem, který sníží riziko zahlcení kanalizace při prudkých deštích,“ vysvětlil místostarosta, Josef Horák.
Jihomoravský kraj podpořil rovněž 60 tisíci následnou péči o zeleň v našem městě v roce 2023. „Jednat se bude o zdravotní a bezpečnostní řezy na hřbitově, doplnění stávajícího stromořadí u cesty spojující Hustopeče a Starovice, v ulici Javorová, v blízkosti autobusového nádraží a také v areálu Formanky,“ vyjmenoval úpravy místostarosta, Bořivoj Švásta.

S blížícími se prázdninami radní řešili provoz mateřských škol v letních měsících. „Celý červenec bude otevřená mateřská škola Školní, od 1. do 24. srpna převezme žezlo mateřská škola Na Sídlišti. Poslední prázdninový týden bude přípravný a obě školky budou uzavřeny,“ informoval Horák.

Vedení města schválilo pořádání veřejné sbírky v rámci akce Sousedský piknik. Ten se uskuteční na Křížovém vrchu v sobotu 10. června a na charitu přispěje nejen startovné z „Trenýrkového běhu“, ale i příspěvky neběžících účastníků, které mohou vhodit do připravených pokladniček. „Vybrané peníze podpoří  Oblastní charitu Břeclav a nákup interaktivní tabule do místní praktické školy,“ doplnil Švásta.

 -hrad-

 

odebírejte přes RSS