Radní jednali o novém mostu přes Štinkavku

11. 10. 2017 · 2 minuty čtení
Téma Z města

V úterý 10. října se konala 75. schůze Rady města Hustopeče.

Most přes Štinkovku spojí Vinařskou a Bratislavskou
Soukromý investor požádal o souhlas se stavbou na pozemcích města. Stavbou mostu přes potok Štinkovku a následným napojením na ulici Bratislavskou chce zpřístupnit svou nemovitost, ve které poskytuje různé služby. Ta byla nyní dostupná pouze po ulici Vinařská. Rada města po prostudování projektové dokumentace a návrhu stavební komise souhlasila. Nově vzniklá komunikace zvýší dostupnost lokality jak pro obyvatele, tak návštěvníky nemovitosti.

Školní jídelna na ZŠ Komenského získá novou myčku
Již na červnovém zasedání zastupitelstva se projednávalo uvolnění financí z rozpočtu města na nákup pásové myčky do školní jídelny na Základní škole Komenského. Původní stroj byl v provozu 25 let a pomalu dosluhoval, denně umýval kolem 700 sad nádobí. Zastupitelé uvolnili na nákup částku 1,4 milionu korun. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele a radní nyní schválili nejvhodnější nabídku za cenu přes 800 tisíc korun.

Na investiční akci se podílelo město i bytové družstvo
V září došlo k opravě chodníků na Masarykově náměstí. Vedení města se domluvilo s družstvem Pálava na financování vícenákladů, které vznikly na pozemcích bytového družstva. Celá oprava stála 350 tisíc korun, z toho družstvo zaplatilo necelých 100 tisíc. Nyní se uvažuje o tom, že tato úspěšná spolupráce bude pokračovat při dalších opravách.

Na Poliklinice se bude malovat
Chodby a schodiště na Poliklinice čeká výmalba za cenu kolem 26 tisíc korun. Práce budou probíhat pouze o víkendu, aby nenarušily provoz ordinací a ostatních nájemců.

Ubytovna Mostař získá nové kotle
Kotle na ubytovně Mostař jsou v provozu řadu let a jejich současný stav tomu odpovídá. Tepelná čidla nefungují a jsou v havarijním stavu. Radní schválili výměnu a vybrali i nejvhodnější nabídku. Důraz byl kladen na hospodárný provoz, instalace nových kotlů, včetně likvidace starého zařízení vyjde na 263 tisíc korun.

Sportovní zařízení města Hustopeče koupilo vřetenovou sekačku
Vozový park Sportovního zařízení města Hustopeče se rozšířil o vřetenovou sekačku, která slouží k údržbě fotbalových hřišť. Sekačku již používal sportovní oddíl FC Hustopeče a SPOZAM ji odkoupil za velmi příznivou cenu kolem 300 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že se připravuje nová nájemní smlouva s FC Hustopeče s platností od 1. 1. 2018, tak sekačku zakoupil SPOZAM, který bude od ledna provádět údržbu celého fotbalového areálu a FC Hustopeče bude platit za užívání sportovišť nájem.

-ves-

odebírejte přes RSS