Radní jednali o zaslepení spojovací komunikace Brněnská – Šafaříkova

23. 8. 2017 · 2 minuty čtení · 2 fotografie
Téma Z města

V úterý 22. srpna 2017 se konala 72. schůze rady města. Radní projednávali přípravu podmínek na získání pozemků či smlouvu o vytvoření audiovizuálních děl. Rozšířili úřední hodiny městského úřadu, řešili rušení nočního klidu plynovými děly a vybírali nejvhodnější variantu zaslepení komunikace.

Dojde k zaslepení spojovací komunikace ulic Brněnská – Šafaříkova
Oblíbená spojovací komunikace mezi ulicemi Brněnská a Šafaříkova slouží jako zkratka převážně pro chodce a cyklisty. Běžně ji využívají obyvatelé domů, kteří z ní mají vchod do domu, garáže nebo zahrady. Došlo zde k úpravě vozovky – byla vyasfaltovaná a na jedné straně vznikl chodník a veřejné osvětlení. Díky tomu se silnice stala atraktivní pro řidiče aut, kteří si po ní začali zkracovat cestu, přestože je zde zákaz vjezdu motorových vozidel. „Museli jsme tedy přistoupit k zaslepení komunikace. Uvažovalo se o několika variantách, nakonec jsme vybrali tu, která je nejblíže Brněnské ulici,“ vysvětlila starostka Hana Potměšilová. Komunikace bude zaslepena pomocí dekoračních květináčů.

19747

Vybraná varianta zaslepení komunikace, FOTO: archiv MěÚ

Připravují se podmínky pro získání pozemků pod kruhovým objezdem
Odvedení nákladní dopravy ze severu města se projednává více než dva roky. Na základě územního plánu má ve směru na Velké Němčice vzniknout nový kruhový objezd a směrem do města nová komunikace, která tak uleví nejzatíženějším ulicím v Hustopečích – Žižkové a Hybešové. V současnosti se připravují smlouvy pro darování, směnu či odkup pozemků potřebných pro vybudování pro okružní křižovatky. „Z kruhového objezdu se řidiči dostanou do všech stávajících i nových firem v této lokalitě,“ řekl místostarosta Bořivoj Švásta. Komunikace bude pravděpodobně budována na několik etap. 

19748

Vznikne kruhový objezd a obslužná komunikace, FOTO: archiv MěÚ

Součástí nové expozice o osvobození města budou tři krátké filmy
Městské muzeum a galerie Hustopeče připravuje novou expozici zaměřenou na osvobození města Rudou armádou. Budou v ní vystaveny například militarie ze sběratelské činnosti Josefa Babáčka. Navíc je naplánovaná projekce tří krátkých audiovizuální děl vztahujících se k tématu 2. světové války na Hustopečsku. Rada města schválila smlouvu o dílo na vytvoření těchto videodokumentů.

Rozšíří se úřední hodiny Městského úřadu Hustopeče
Radní schválili rozšíření úředních hodin městského úřadu. Veřejnost může využívat služby úřadu vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a nově i v úterý a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin. Upozorňujeme, že je nutné počítat s polední pauzou.

Plynová děla na rušení špačků reguluje vyhláška
Město Hustopeče má obecně závaznou vyhlášku z roku 2010, která mezi 22:00 a 06:00 hodinou zakazuje používání plynových děl v katastru obce. Místní vinaři jsou s ní seznámeni a tento noční klid dodržují. Přesto jsou v Hustopečích tato plynová děla v noci slyšet. „Bohužel jsou slyšet z okolních katastrů. Pokud je neusměrňuje vyhláška, tak je situace komplikovanější. Proto oslovujeme vedení okolních obcí, aby takovou vyhlášku vytvořili,“ řekla starostka Hana Potměšilová.

-ves-


 

 

odebírejte přes RSS