Radní jednali. Prostory Kinokavárny budou mít lepší akustiku

2. 2. 2022 · 2 minuty čtení
Téma Z města
Radní se sešli 1. února na třetím zasedání roku 2022. Mezi projednávanými body figurovalo umístění akustických desek do Kinokavárny, schválení žádosti o dotaci na retenční nádrž, zbudování pamětní kašny na nádvoří domu U Synků a akceptace nové územní studie, která řeší ozelenění města.


Hustopeče získají další místo na pořádání kulturních akcí 
Prostor Kinokavárny nabízí ideální zákoutí pro malou scénu. Bohužel kvůli nevyhovující akustice se doposud užíval velmi sporadicky. To má napravit montáž akustických melaminových desek, které budou upevněny ke stropu kavárny. „Slibujeme si od toho, že prostor ožije. Víme, že na marketingu a kultuře už mají naplánované hudební akce komornějšího rázu. Těšíme se, že Hustopeče tak získají další místo pro pořádání kulturních akcí,“ uvedla starostka Hana Potměšilová. 

Další retenční nádrž se plánuje v areálu společenskému domu 
Velkým investičním plánem tohoto roku je stavba amfiteátru za společenským domem. Radní se rozhodli, ještě před zahájením prací, schválit podání žádosti o dotaci z Národního programu Životního prostředí na zbudování retenční nádrže. „Máme jich už několik, například na sběrném dvoře, Pavučině i Kině. Užívají se na zadržování vody a jsou velkou prioritou v rámci environmentálních programů,“ vysvětlil místostarosta Bořivoj Švásta. 

Nádvoří domu U Synků bude zdobit pamětní kašna
V roce 2023 uplyne 700 let od doby, kdy Hustopeče zakoupila královna-vdova Eliška Rejčka. Ve stejném roce se město stalo majetkem královnou nově založeného cisterciáckého kláštera Králové na Starém Brně. Toto výročí chce Městské muzeum a galerie Hustopeče trvale připomenout instalací kašny-fontány na nádvoří domu U Synků, o němž se ústně tradovalo, že byl sídlem cisterciáckých abatyší při jejich pobytech v Hustopečích. 

Ozelenění vznikajícího sídliště za Křížovým kopcem řeší nová územní studie 
Cílem nové územní studie (Územní studie – Hustopeče S2 – ozelenění) bylo navrhnout podrobnější řešení ploch veřejných prostranství, ozelenění území a oplocení částí pozemků pro výstavbu rodinných domů, hraničících s veřejně přístupnými komunikacemi nebo veřejným prostranstvím. „Koncem roku 2021 proběhlo veřejné projednávání, nyní máme v rukou definitivní verzi se zapracovanými připomínkami. Ta se teď stává podkladem pro rozhodování ve stavebním řízení,“ dodala starostka. -ves-

 

 

 

odebírejte přes RSS