Radní řešili odvod dešťové vody mezi Hustopečemi a Starovicemi

15. 12. 2016 · 1 minuta čtení · 1 fotografie

Radní se sešli na 54. schůzi v úterý 13. prosince 2016. Zabývali se provozní dobou Motoparku na Křížovém vrchu, prodloužením termínu dokončení dvou staveb, interiérem Sýpky, koupí krojových součástí do městského muzea a galerie nebo vytvořením zatravněných zasakovacích pásů mezi Hustopečemi a Starovicemi.

Vzniknou zatravněné pásy na odvod dešťové vody

Pozemky mezi Hustopečemi a Starovicemi procházejí dlouhodobou úpravou a řeší se problém s odvodem dešťové vody. Nyní vzniknou čtyři zatravněné zasakovací pásy, každý v šířce 19 metrů. Většina projektu bude zbudovaná v katastru obce Starovice a s prací se začne na jaře roku 2017.

Motopark na Křížovém vrchu bude mít provozní dobu

Radní reagovali na stížnosti obyvatel a uzavřeli smlouvu ustanovující provozní dobu tréninků v Motoparku na Křížovém vrchu. Lidé si stěžovali na hluk a neorganizované užívání Motoparku. Časový rozvrh byl ustanoven na pondělí, středu, pátek a sobotu vždy v rozmezí 14.00 – 19.00 hodin. Výjimky budou možné po domluvě.

Interiér Sýpky – bývalé střelnice

Rada města vybrala nejvhodnější nabídku na zpracování interiéru Sýpky – bývalé střelnice. Hlavní náplní prostou budou dvě expozice – Staré Hustopeče a Historie vinařství. Dále zde vznikne místo pro pořádání kulturních aktivit. Sýpka bude veřejně přístupná návštěvníkům, proto musí být interiér navržený tak, aby nedošlo k újmě na vybavení budovy.

Posunutý termín dokončení: ulice Nerudova a propojení ulic Šafaříkovy a Brněnské

Komunikace na ulici Nerudova bude dokončena na konci dubna 2017. Termín posunutí se prodloužil kvůli zpoždění s nabytím právní moci stavebního povolení. Komunikace mezi propojením ulic Šafaříkovou a Brněnskou bude dokončena na jaře 2017.

Městské muzeum a galerie rozšíří sbírku krojových součástí

Radní schválili odkoupení krojových součástí pro sbírkové účely Městského muzea a galerie Hustopeče za necelé čtyři tisíce korun.

-ves- 

odebírejte přes RSS