Radní vybrali zhotovitele na interiér kina a technologie

18. 1. 2018 · 1 minuta čtení · 2 fotografie
Téma Z města

V úterý 16. ledna 2018 se konalo 82. zasedání Rady města Hustopeče. 

Ulice Mandloňová bude jednosměrná
Po konzultaci s Odborem dopravy města Hustopeče a Dopravním inspektorátem Policie ČR byla navržena změna provozu na místní komunikaci v ulici Mandloňová. Důvodem je nedostatečná šířka vozovky pro obousměrný provoz. Zároveň dojde v celé lokalitě k doplnění uličního označení.

23398 

V této lokalitě dojde ke změně dopravy, FOTO: Archiv MěÚ Hustopeče

Hustopečské listy: více výtisků i změna ceníku
Měsíčník Hustopečské listy je zdarma distribuován do každé hustopečské domácnosti a nově i lidem bydlícím v bytovkách u šakvického nádraží. Radní proto schválili navýšení počtu výtisků na 2770 kusů. V roce 2018 se také změnil ceník inzerce v Hustopečských listech.  

Vnitřní podoba kina a jeho technologie mají zhotovitele
Interiér a technologie v Multifunkčním kulturním centru mají již své zhotovitele. Radní vybrali nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku týkající se technologie kina a divadla ze dvou uchazečů a zhotovitele interiéru vybrali ze čtyř přihlášených uchazečů. 

23399

Interiér sálu, FOTO: Archiv MěÚ Hustopeče

Jedná se o podobě parkoviště v ulici Bratislavská
Parkoviště pro zaměstnance společnosti Frauenthal Automotive Hustopeče s. r. o. v ulici Bratislavská stojí na pozemcích města Hustopeče. Podmínky užívání byly vymezeny smlouvou, která nyní pozbyla platnost. Firma v minulosti přislíbila, že místo dočasného štěrkového parkoviště nechá na svoje náklady vybudovat standardní parkoviště, kde by bylo více míst. Úkolem vedení města je nyní vyvolat jednání se zástupci společnosti o budoucí podobě a využití parkoviště. 

 -ves-

odebírejte přes RSS