Radní zasedli v úterý 24. září k jednacímu stolu

25. 9. 2019 · 3 minuty čtení
Téma Z města

Radní města se sešli v úterý 24. září na své 22. schůzi. Projednali podání žádosti o zařazení linky školního autobusu do integrovaného dopravního systému, dali zelenou pracím na projektové dokumentaci pro zvýšení kapacity čističky odpadních vod nebo například podpořili žádost o individuální dotaci z Jihomoravského kraje na nákup nových dětských kol na hustopečské dopravní hřiště.

Radní podpořili podání žádosti u společnosti Kordis JMK o zařazení linky školního autobusu do integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. „Znamená to, že spoj bude figurovat v jízdním řádu a budeme mít jistotu, že bude jezdit i v případě, kdyby se třeba změnil dopravce. Zástupci společnosti Kordis nyní připravují výběrové řízení na všechny svoje linky, soutěžit budou zajišťovatele spojů na následujících deset let a v případě schválení naší žádosti již trasu školního autobusu do dokumentu zahrnou,“ vysvětlila starostka města Hana Potměšilová. Cestující by nově platili jízdné, které po zohlednění slev pro žáky, studenty a seniory bude nízké.

Dobíjecí stanici pro elektromobily bude mít nově i čerpací stanice Shell, která se nachází za Hustopečemi ve směru na Břeclav. Vybuduje ji zde investor  E.ON Distribuce a.s., jejichž projekt radní schválili.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. realizují opatření v čistírně odpadních vod v Hustopečích. Větší nároky souvisí s přibývajícími bytovými a rodinnými domy, i sídly pro firmy. V širším časovém horizontu bude nutné zvýšit kapacitu i dostavbou, a proto již nyní vedení města schválilo smlouvu se společností VaK o spolupráci na projektové dokumentaci. „V současné době a výhledově na pár let dopředu je kapacita díky probíhající intenzifikaci dostačující. Záměr zpracování projektové dokumentace souvisí s delším časovým obdobím, protože předpokládáme, že nároky neustále porostou. Chceme být připraveni již nyní i kvůli dotačním výzvám, které s financováním rozšíření čistírny odpadních vod můžou hodně pomoct. K žádostem o dotace je vždy nutné platnou projektovou dokumentaci přiložit,“ objasnil důvod přípravy projektu místostarosta Bořivoj Švásta.

Nezisková společnost Girasole získala peníze na provoz mobilní hospicové péče, jejímž hlavním cílem je pomoc blízkým osobám s péčí o jejich rodinného příslušníka či příbuzného v domácím prostředí. To v jejich propagaci symbolizují papuče, které od 2. do 13. října uvidíte v Mrštíkově ulici v souvislosti s kampaní s názvem Doma.

V případě úspěchu podpoří z 80% nákup nových dětských kol na hustopečské dopravní hřiště peníze z individuální dotace Jihomoravského kraje. Radní schválili žádost. „Dopravní výuka probíhá na hřišti po celý rok, účastní se jí děti z mateřských i základních škol a intenzivní využití kol způsobuje jejich opotřebovávání. Postupně se snažíme „vozový park“ hřiště obnovovat, aby měly děti ty nejlepší podmínky,“ upřesnila Potměšilová. Na dopravním hřišti je i světelná signalizace, která funguje při výuce. V době, kdy hřiště slouží široké veřejnosti, je vypnutá. „Je to kvůli tomu, aby se děti neučily zlozvykům. Pokud při výuce například přejedou silnici na červenou, vyučující je upozorní a žáci jednoznačně ví, že je to špatně. Pokud zde malí cyklisté jezdí bez odborného dozoru, ztrácí signalizace význam,“ objasnila Potměšilová.

Část obyvatel městského penzionu získá nové kuchyňské linky. Jedná se o dlouhodobější projekt, který obnoví každý rok kuchyňské linky ve čtyřech bytech. Postupně se tak dostane na všechny.

Vedení města získalo dotaci na projekt s názvem Strategické řízení a pasportizace města Hustopeče a nyní hledá zpracovatele pasportů. Na své poslední schůzi schválili výzvu k podání nabídky, jejímž hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Jedná se o pasporty například zeleně, mobiliáře, veřejného osvětlení, informačního systému nebo dětských hřišť.
-hrad-

 

odebírejte přes RSS