Radní zasedli v úterý 4. února k jednacímu stolu

5. 2. 2020 · 2 minuty čtení · 1 fotografie
Téma Z města
Další schůze hustopečských radních připadla na úterý 4. února. Řešili nástavbu mateřské školy Na Sídlišti i tamější dopravní situaci a zabývali se také opravou kaple na hřbitově.

V mateřské škole Na Sídlišti přibyde okolo padesátky nových míst pro děti. Kapacitu zvýší naplánovaná nástavba.
Projekt je připravený a radní schválili výzvu k podání nabídek na samotnou stavbu, která plánována na období duben až listopad 2020. „Celkové předpokládané náklady jsou vyčísleny na 37 milionů, z čehož téměř 31,5 pokryje dotace,“ doplnil informace místostarosta Bořivoj Švásta.

V průběhu realizace budou zajištěny náhradní prostory pro činnost MŠ v suterénu kostela sv. Václava a sv. Anežky České. Toto řešení doporučila jako nejvýhodnější z možných variant také Okresní hygienická stanice.

Prostor Na Sídlišti získá také nová parkovací místa, chodníky a propojení komunikací.
Zásahy tohoto typu se místu dlouho vyhýbaly a nyní je potřeba situaci řešit i z důvodu zvýšeného pohybu rodičů a dětí, který souvisí s nárůstem kapacity MŠ Na Sídlišti. Radní schválili smlouvu s dodavatelem projektu, který by měl být finální do 16 týdnů. „Náklady na dokumentaci jsou vyčísleny na 195 000,- bez DPH,“ doplnila informace k realizaci starostka města Hana Potměšilová.

Uzavírka cesty kolem Křížového kopce
Z důvodu budování nové komunikace bude v termínu od 1. března do 31. května tohoto roku uzavřena silnice podél Křížového kopce (od myslivny směrem nahoru). „Rekonstrukce komunikace souvisí s plánovanou výstavbou rodinných domů v této lokalitě,“ vysvětlila starostka Hana Potměšilová.

51739
Nové zásady v přidělování nájemních bytů v penzionu pro seniory
O bytové domy v penzionu pro důchodce je stále velký zájem. S výběrem úspěšných žadatelů pomůžou pevně nastavené zásady pro jejich přidělování, mezi které patří například trvalý pobyt, aktuální situace žadatele a další. „Návrh hodnotících kritérií předložila k projednání radním města vedoucí organizační složky Penzion a pečovatelská služba a zabývali se jimi také členové sociální komise. Inspirovali se zásadami podobných zařízení. Vedení města dalo po důkladném zvážení dokumentu zelenou,“ upřesnila Potměšilová.

Hřbitovní kapli čeká kompletní rekonstrukce. Kaple na místním hřbitově prošla v posledních letech několika nutnými zásahy týkajících se jejího odvlhčení či odvětrání a nyní je připravena ke kompletní obnově. „Objednali jsme zpracování projektu na rekonstrukci hřbitovní kaple, městskou kasu vyjde na téměř 40 tisíc korun. Dokument je nezbytnou přílohou žádosti o dotaci z Jihomoravského kraje, o kterou chceme k tomuto účelu usilovat,“ doplnila Potměšilová.

-hrad-, -vyh-

 

 

odebírejte přes RSS