Rekonstrukce kuchyně v ZŠ Komenského i oprava hřbitovního plotu. Jednali radní

23. 8. 2023 · 1 minuta čtení · 1 fotografie
Téma Z města
I v pravém letním dni jednali radní. V úterý 22. srpna rozhodli o novém oplocení hřbitova, opravě Dvořákovy ulice, parkovacích místech a zadali zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně v ZŠ Komenského.

Část hřbitova získá nové oplocení. „Původní, několikrát opravovaný, plot již nedokáže efektivně zabránit vstupu zvěře na hřbitov a následnému okusování zeleně a působení dalších škod. Kvůli špatnému stavu bude vyměněn,“ upřesnila starostka, Hana Potměšilová.

Rekonstrukce čeká kuchyni v ZŠ Komenského. „Schválili jsme vypracování projektu na opravu i rozšíření o možnost připravovat zde bezlepkovou stravu. Časově počítáme s tím, že realizace odstartuje v květnu příštího roku a hotovo by mělo být ještě před začátkem školního roku 2024/2025, informoval místostarosta, Josef Horák.

Dvořákova ulice bude mít opravenou komunikaci i chodníky. „Peníze byly v rozpočtu vyčleněny na spoluúčast u dotace na místní komunikace. Žádost o podporu poskytovatel neschválil, a proto jsme se rozhodli použít je na opravu jedné konkrétní, Dvořákovy, ulice,“ vysvětlil místostarosta, Bořivoj Švásta.

Příjmy z pokut za překročení povolené rychlosti (radary) pomáhají s budováním a údržbou silnic, chodníků a parkovacích stání ve městě. V letech 2018 až 2023 dosáhly částky okolo 42 milionů korun, naopak výdaje na investice a opravy komunikací za stejné období vyšly městský rozpočet na 67 milionů korun. Mezi ty největší patří například propojka ulic Brněnská – Žižkova, rekonstrukce Alšovy ulice, nové parkoviště u polikliniky nebo oprava chodníků v Družstevní ulici.

Nově vyznačená parkovací stání přibydou v Družstevní ulici. „Parkování zde bylo chaotické. Odborníky na dopravu jsme nechali zpracovat projekt, který navrhl vyznačení 29 podélných míst. Mimo ně na komunikaci parkovat nebude možné,“ vysvětlila Potměšilová.


Podélná parkovací stání v Družstevní ulici

Nově bude také osazena vodící tabule v Žižkově ulici, v zatáčce za firmou LINDEN. „Doplníme ji sem kvůli bezpečnosti,“ upřesnila Potměšilová.

Radní objednali izolaci střechy na budově umělecké školy. „Jako první byla opravená atriová střecha, nyní se izolace týká střechy na přístavku,“ uvedl Švásta.

-hrad-

 

 

odebírejte přes RSS