Rekonstrukce v ulicích přináší dopravní omezení

24. 7. 2017 · 1 minuta čtení · 1 video
Téma Z města

Během letních prázdnin pokračují práce v obou ulicích – Tábory a Vrchlického. Ty, kromě pozitiv jako jsou nová vozovka a parkovací místa, s sebou přináší i dopravní omezení. 


Na ulici Tábory, v úseku mezi ZŠ Komenského a SOŠ a SOU Hustopeče, se bude po dokončené rekonstrukci plynovodu provádět rekonstrukce vodovodu. Zároveň dojde k opravě obrubníků a spodní vrstvy vozovky před položením horní vrstvy asfaltu. „Tato kompletní oprava vyřeší budoucí možné poruchy,“ řekl investiční technik Radek Krušina. 

Díky tomu, že se podařilo zkoordinovat práci plynařů a vodařů se záměry města, bude opravený úsek komunikace velmi kvalitní a nadstandardní. „Za tuto úspěšnou spolupráci bych chtěla poděkovat pracovníkům Majetkoprávního odboru,“ dodala starostka Hana Potměšilová. Daný úsek komunikace bude od konce července do začátku školního roku uzavřen.   

Současně se na ulici Vrchlického budují kolmá parkovací místa a plynaři zde opravují rozvod plynu. Proto je zde také jisté omezení dopravy, předpokládá se i dočasná úplná uzavírka silnice. „Stávalo se tu podélně a ulice byla špatně průjezdná. Vznikne tu 17 parkovacích míst, z toho dvě místa určená pro vozíčkáře,“ doplnil Krušina. Vybudování parkovacích míst i rekonstrukce rozvodu plynu by mělo být dokončeno do konce srpna. 

-ves-

odebírejte přes RSS