Luboš Kuchynka se loučí. Rezignuje na funkci zastupitele

15. 12. 2015 · 4 minuty čtení
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,
Vážení občané, milí přátelé,
Dnes, 15.12.2015, jsem doručil paní starostce města Hustopeče PaedDr. Haně Potměšilové svůj rezignační dopis, ve kterém oznamuji, že se vzdávám funkce zastupitele města Hustopeče.
Tuto funkci jsem vykonával celých 17 let. Nejprve osm let jako místostarosta, potom dalších osm let jako starosta města Hustopeče a jeden rok, ten poslední, jako řadový zastupitel. Prožil jsem s Vámi mnohými v městském zastupitelstvu v dobrém i zlém dlouhé roky naplněné tvořivou prací. I když mnohdy jsme měli na věci různé názory a naše cesty se ubíraly různými směry, cíl jsme snad měli všichni stejný. Tím cílem bylo naše město lepší a hezčí, město, kde se dobře žije.
Opouštím řady hustopečských zastupitelů se smíšenými pocity. Pocit radosti z dobře vykonané práce a vědomí, že za dobu mého působení v čele města byly vytvořeny věci, na které mohu být právem hrdý. A také pocity nepochopení, ba i křivdy. Těch pocitů je mnoho a popisují se jen velmi obtížně. Mezi nimi však jeden chybí. Je to lítost. Opravdu nelituji, že jsem vykonal právě to, co jsem vykonal, stejně tak nelituji toho, že právě teď končím. Vše jsem vždy činil po dokonalém zvážení všech pro i proti a činím tak i nyní.
Jsou to vážné osobní důvody, kvůli kterým opouštím řady městských zastupitelů. Cítím, že nastala doba, kdy už nedovedu svému městu jako jeho veřejný zastupitel více dávat. Připouštím, že tím mohu zklamat svoje voliče a příznivce, ale věřím, že právě oni moje rozhodnutí pochopí. Ostatní snad ocení, že uvolňuji místo pro jiného zastupitele, toho, který bude mít dost energie a zájmu přinést svému městu něco nového a dobrého. Vždy jsem oceňoval umění včas odejít, především u politiků a u sebe přece nebudu dělat výjimku.
Svým bývalým kolegům, zastupitelům města Hustopeče a také občanům města bych v této chvíli přece jen rád něco vzkázal. Doba nebyla nikdy jednoduchá. Ať to bylo v dobách válečných nebo mírových, ať to bylo před 100 nebo 50, 25 nebo 5 lety, anebo třeba loni, vždy bychom našli důvod napsat: „Vstupujeme do těžké doby“. Totéž můžeme napsat i dnes. Dnešní doba je ale přece jen něčím zvláštní. Každý den jsme svědky událostí, které vypovídají o tom, že naše základní hodnoty jsou zásadním způsobem ohroženy. Týká se to všech oblastí života, zmíním se tedy jen o některých. V první řadě je ohrožena demokracie v naší zemi. Standardní politické strany jsou oslabeny a viditelně ustupují nečitelným politickým subjektům, které charakterizuje jen silná osobnost nebo mediálně vytvořená značka, případně obojí. Stále větší vliv získává nikým nevolený neziskový sektor, podporovaný a řízený zahraničními zdroji a vážným nebezpečím je i zasahování zastupitelských úřadů cizích zemí do fungování našich státních institucí. Svoji pravou tvář ukázaly také nevolené a dnes doufám již téměř nikým nechtěné vládnoucí struktury Evropské unie. V plné nahotě se ukazuje, že o názor našich občanů a politiků v Unii nikdo nestojí, že naše republika v porovnání se silnějšími státy EU nemá žádné slovo. A když už máme jako republika možnost se spojit s jinými státy a postavit se unijnímu šílenství na odpor, naše slabá vláda nakonec nátlaku ustoupí a nic neudělá. A přitom se jedná o věc natolik závažnou a vpravdě existenční - samozřejmě mám nyní na mysli imigrační krizi, která nás ohrožuje mnohem více, než jsou ochotna média a nezodpovědná část politiků připustit. Nikomu nechci vnucovat svůj názor, kromě toho myslím, že většina občanů této země již prohlédla. To ale nic nemění na faktu, že v přímém ohrožení je díky tomu také naše kultura a národní svébytnost. Pořád je ještě dost lidí, kteří buď ve svojí naivitě nebo ziskuchtivosti nebo snaze se zalíbit někomu mocnému, podporují a vítají trendy, které nevyhnutelně povedou v budoucnu ke katastrofě. Ať už katastrofě evropské, či národní, kulturní, či sociální. Těmto lidem a trendům je třeba se postavit. A to je můj vzkaz zastupitelům a občanům našeho města  v okamžiku mého odchodu z komunální politiky. Byla by chyba se domnívat, že na úrovni malého města nemůžeme nic ovlivnit, že se všechno odehraje vždy jen v Praze nebo prostě jinde, ve velké politice. Právě my občané ve větších i menších sídlech, na venkově i městech můžeme věci zvrátit. Každodenním působením na mládež při výchově a výuce, podporou národních kulturních tradic, podporou tradičních křesťanských církví a dalších filozofických a kulturních pilířů západní civilizace. Tlakem na regionální a celostátní politiky. Odmítnutím mediálních lží a manipulací, na jejichž významnou roli ve formování zvrácených sociálně politických teorií a procesů nesmíme zapomenout. Odmítnutím přepisování dějin a razantním odmítnutím relativizace původních hodnot našeho národa, tedy hodnot kulturních, duchovních a mravních. Odmítnutím politiků, kteří vlastnímu národu lžou a kolaborují s jeho skutečnými nepřáteli. Můžeme toho jako občané udělat mnoho.
Na závěr popřeji zastupitelům města Hustopeče šťastnou ruku a hodně úspěchů při jeho správě a řízení.
Všem občanům města Hustopeče přeji požehnané Vánoce a do nového roku 2016 hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti.
Ing. Luboš Kuchynka
odebírejte přes RSS