Rozšíření a modernizace základní školy Komenského budou brzy hotové

16. 5. 2019 · 2 minuty čtení · 7 fotografí · 1 video
Realizace projektu obnovy základní školy Komenského, z velké části financovaného dotací od Evropského fondu pro regionální rozvoj (registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004270) se blíží ke konci. Stavební práce, které si vyžádaly zhruba 90 procent nákladů bezmála šedesátimilionové investice jsou téměř hotové. V současné době se dokončují interiéry, pokládají se vinylové podlahy, kompletují rozvody elektřiny, instaluje se zábradlí. Montuje se také venkovní nouzové schodiště.
Vnitřní prostory budou díky tomuto projektu kompletně bezbariérové. Rozdílné úrovně výšek podlah mezi jednotlivými prostorami byly vyrovnány. „Veškeré budovy jsou vzájemně propojeny a dá se bez překážek projít z jedné části budovy do druhé, aniž by člověk musel vycházet ven z budovy. Byly postaveny dva výtahy, jeden na přístavbě, jeden ve staré budově,“ popsal úpravy ředitel školy Jaroslav Vysloužil. Pro osoby se sníženou hybností byly vybudovány i dvě schodišťové plošiny a tři speciální toalety.

Kromě bezbariérovosti bylo cílem projektu rozšíření výukových prostor školy. Vzniklo celkem pět nových učeben, tři nad prostorami školních dílen a dvě v patře mezi starou budovou a přístavbou. Budou u nich i kabinety pro vyučující.
Přízemí objektu dílen bylo kompletně zrekonstruováno, z původní podoby kromě rozvržení místností zůstaly zachovány pouze dveře se zárubněmi. Cvičná kuchyně bude vybavena kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči. Za pár dní se do všech nových prostor začne instalovat nábytek za necelé dva miliony korun.
V rámci dotace bylo určité množství peněz vyčleněno i na pomůcky. Budou pořízeny moderní učební pomůcky pro výuku chemie, angličtiny nebo přírodopisu. „Ve vybavení bude také 3D tiskárna, která bude využívaná v různých předmětech,“ prozradil Vysloužil. Počítačová učebna bude osazena třiceti novými počítači, ve všech učebnách budou interaktivní tabule. V celé budově školy se zároveň významně zvýší datová konektivita. „Přestěhoval se a inovoval celý školní server, škola bude kompletně osazená wifi, dostupnost internetové i interní sítě by měla být úplně na jiné úrovni, než je doteď,“ uvedl Vysloužil.
Posledním přínosem projektu bude úprava venkovní zeleně. „Z venkovní strany areálu od ulice Komenského a od učiliště dojde k výsadbě stromů, zřízení záhonů, květnaté louky a trávníku.
Všechny práce pokračují podle plánu a stavba by měla být do konce června zkolaudována. Velké díky za trpělivost patří všem žákům a učitelům, kteří po celý školní rok museli snášet čilý stavební ruch, hluk i prašnost. Po prázdninách si budou moci zaslouženě vychutnat všechny klady projektu.

-kam-
40935

odebírejte přes RSS