Se ztíženou výukou se potýkala také praktická škola

15. 1. 2021 · 1 minuta čtení · 17 fotografí · 1 video

Budova základní školy a praktické školy v Hustopečích je tady pro děti již od roku 1978, my jsme ji navštívili v lednu 2021, abychom se poptali, jak zvládají výuku v době koronaviru jejich téměř šedesátka žáků.  


V hustopečské základní škole a praktické škole již desetiletí získávají vzdělávání děti jak s tělesným, tak mentálním postižením. Děti navštěvují 1. až 9. třídu základní školy, pokračovat pak mohou ve středním vzdělávání na praktické škole – tam je rozvíjena jejich samostatnost a sebeobsluha. Jak zvládá škola výuku v době koronavirové? „V globále musím říct, že jsme to zvládli a zvládáme velmi dobře – momentálně fungujeme normálně. Co se týká první vlny koronaviru na jaře 2020, tak byl rozjezd trošku složitější. V době, kdy nám zavřeli školu, jsme se snažili najet na distanční výuku. Jelikož máme žáky širokého spektra postižení od lehkého po to těžké, tak to fungovalo v závislosti na míře jejich postižení. U žáku s lehkým postižením probíhala výuka distančně, děti se to naučili, učitelé je vedli. Musím říct, že to fungovalo dobře. U žáků se středně těžkým a těžkým postižením je to těžší, tam se to odvíjelo od pomoci rodičů a zázemí v rodinách,“ popisuje paní ředitelka Blanka Vetýšková.

V podzimní, druhé vlně byla škola zavřena necelé dva týdny, momentálně se tak děti učí se svými spolužáky ve třídách. Organizace dálkové výuky probíhala od stupně postižení a jiných možností žáků a jejich rodin, všichni tak uvítali, že trvala velmi krátce. Největším kamenem úrazu na distanční výuce byla podle paní ředitelky technika. „Stávalo se často, že vypadával internet. Musím říct, že se rodiče snažili. Pokud děti neměly doma tablety nebo přístup k počítači, tak jsme jim zařízení půjčovali,“ říká paní ředitelka. Dětem přejeme, aby výuka probíhala již jen v jejich krásné škole a pedagogům do nového roku vinšujeme mnoho zdaru.

-vyh-

odebírejte přes RSS