Šetříme občanům má novou službu

1. 11. 2019 · 2 minuty čtení · 2 fotografie

Uvědomujeme si, že každému vlastníkovi nebo provozovateli objektu, který provozuje spalinovou cestu, ukládá zákon povinnost profesionální kontroly spalinové cesty minimálně 1x ročně.

Proto jsme pro vás vybrali spolehlivého odborného partnera CUP Kominictví, jehož nabídku služeb vám představujeme.

Jak probíhá kontrola?

Jakmile se prostřednictvím našeho call centra dohodnete na termínu čištění, přijede k vám kominík ve smluvený čas. Nejdříve provede vizuální prohlídku vnější části spalinové cesty po celé její délce. Zjistí tak, zda jsou na spalinové cestě vybírací, vymetací nebo čistící otvory, a jestli jejich počet a provedení odpovídá normovým hodnotám. Poté kominík zkontroluje odstup pláště komína od spalných konstrukcí a posoudí celkový stav komínového tělesa i průduchu.

Součástí kontroly je samozřejmě i prohlídka a případné vyčištění kouřovodu. V případě potřeby společnost CUP Kominictví používá k prohlídce komínového průduchu inspekční kameru. Poté, co se provede vizuální kontrola spalinové cesty, je vystaven protokol o provedení kontroly a případně i čištění komínu.

Celková délka prohlídky spalinové cesty se pohybuje v rozmezí zhruba 20 až 60 minut a je závislá na podmínkách přístupu k ústí komínu, složitosti demontáže či montáže kouřovodu, popřípadě znečištění komínového průduchu.


Musím si nechat komín zkontrolovat?

Podle nového zákona, který vstoupil v platnost od ledna 2016, musí majitel nemovitosti nechat komín zkontrolovat kominíkem minimálně jedenkrát do roka. Kominík mu následně vydá Zprávu o provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty. V případě zanedbání pravidelné kontroly komínu hrozí vznik

požáru. Pokud váš komínový systém způsobí požár, jste povinni zaplatit pokutu. Při vyšetřování vycházejí pojišťovny z hasičské zprávy. Jakmile je požár zaviněn zanedbáním péče o komín, vyplatí vám méně, než kolik škoda skutečně stála.

I kdyby vás peníze, o které přijdete kvůli špatné péči o komín, vůbec nezajímaly, myslete alespoň na svůj život. Ucpaný komín snadno způsobí otravu oxidem uhelnatým všech členů domácnosti. V případě, že kontrola zjistí, že nemáte provedenou periodickou kontrolu kominíkem, může se pokuta vyšplhat pro fyzické osoby až do výše 50 tisíc korun, pro právnické osoby je to až dvojnásobek této částky.

-šetříme občanům-

47449

47450


Letáček ke stažení v pdf.

odebírejte přes RSS