Školní autobus bude brázdit ulice města i nadále

28. 11. 2018 · 3 minuty čtení · 6 fotografí · 1 video
Téma Z města

Od 3. září vyjíždí školní autobus každý pracovní den v 7.25 hodin z autobusového nádraží. Jeho trasa má deset zastavení a vede nejhustěji obydlenou lokalitou města. Nejvíce dětí vystupuje u ZŠ Komenského a zbytek jede zpět na nádraží k ZŠ Nádražní. Cílem nové linky bylo ulevit dopravě v ranní špičce a hlavně bezpečně dopravit děti do škol nebo školek. Koncem listopadu ukončil školní autobus svůj tříměsíční zkušební provoz a projekt bude v Hustopečích pokračovat. „Máme velmi kladné ohlasy především od rodičů a seniorů. Rodiče si velmi chválí to, že se jejich děti bezpečně dostanou ráno do školy. Vidíme, že tato služba pro naše občany má smysl,“ uvedla starostka Hana Potměšilová.


Školní autobus je primárně určen na přepravu dětí. Jeho kapacita na stání i sezení je kolem 90 míst. Nejvíce do něj nastoupilo 85 cestujících, průměrně se jedná o 70 cestujících denně. Starší děti jezdí autobusem sami, mladší doprovází rodiče buď na zastávku, nebo až ke škole. Kromě jednoznačné bezpečnosti si děti pochvalují pohodlí. „Jezdím společně s kamarádkami a spolužačkami, je to pohodlnější než chodit pěšky,“ shrnul klady jeden z dětských cestujících. Školní autobus mohou také využívat senioři, aby si zkrátili cestu a přiblížili se například k lékařům. „Jezdím na polikliniku nebo do nemocnice. Dvě cesty do města už nezvládnu, tak jednu se svezu a jednu v pohodě dojdu,“ pochvalovala si seniorka z ulice U větrolamu.
Pozitivně tuto službu také vnímá ředitel Základní školy Komenského Jaroslav Vysloužil: „Autobusy jsou plné. Jezdí jimi především nejmenší děti, které chodí na „holubník“, bez autobusu by je určitě vozili rodiče. A to byl přece jeden z cílů, ulevit dopravě.“ Na škole Nádražní by ovšem uvítali, kdyby autobus jezdil o něco dříve. „Začínáme vyučování už v 7.55 hodin a žáci někdy dobíhají pozdě,“ posteskla si ředitelka školy Iva Matějíčková. Změna času bohužel není zatím možná, protože se jedná o linkový autobus, který ráno přijede ze Židlochovic a po jízdě městem pokračuje dle jízdního řádu do jiné obce.
Jedním z nedostatků je i to, že linka zatím pokrývá pouze větší polovinu města. Trasa byla zvolena s ohledem na statistické údaje, ze kterých vyplývá, že v dané lokalitě bydlí kolem 270 školou povinných dětí. „Na druhé straně města, tzn. ulice Tyršova, Nerudova, Kolárova a Herbenova až po Herbenovu farmu je celkem 44 dětí školou povinných,“ doplnila údaje Potměšilová. Zástupci města hledají způsoby, jak řešit pokrytí celých Hustopečí, ale problémy přináší hustý provoz v ulicích Brněnská i Bratislavská a také dopravní omezení, protože autobus nemůže jet každou ulicí. „Situace by byla daleko komplikovanější i časově náročnější. Bohužel jsme zatím nenašli správnou cestu, jak obsloužit i druhou stranu města,“ shrnula Potměšilová.
Na bezpečnost v autobuse vždy dohlíží zaměstnanec Městského úřadu Hustopeče. Po zkušebním tříměsíčním provozu lze konstatovat, že linka žádné větší změny neprodělá. Město prodloužilo smlouvu se společností BORS a. s., která tuto službu provozuje. „Na jaře budeme řešit, zda zastávky zůstanou na svém místě a zda dočasné značky nahradí trvalé značení. Ale žádné jiné změny nečekáme,“ prozradila Potměšilová.
Školní autobus vozí děti, jejich doprovod i seniory zdarma. Provoz je hrazen z rozpočtu města a stojí necelých 400 korun denně.

-ves-

 

odebírejte přes RSS